Beter een goede buur........

Het wijkplatform heeft als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van de eigen wijken. Sommige zaken kunnen alleen door de overheid worden gedaan of vragen om samenwerking in de vorm van een vereniging of b.v. het wijkplatform. Er zijn echter ook zaken die iedere bewoner van de wijk zelf kan doen. Voor uzelf en voor uw buren.

De aanbevelingen zijn natuurlijk open deuren, maar hoewel ze dus vreselijk voor de hand liggen, zou het fijn zijn als iedereen er ook naar leefde!

 • Zet vuilnis, plastic etc alleen op de juiste dag buiten. Heeft u zich vergist of was u te laat, haal het dan ook weer naar binnen. Snoeiafval kan eens per maand worden  aangeboden en wordt dan door de gemeente opgehaald nadat u dit heeft aangemeld via de websoite van de gemeente. Leg het echter niet al weken eerder aan de straat maar ergens op uw eigen terrein. De ophaaldag is meestal een maandag of dinsdag en leg het daarom pas in het voorafgaande weekend aan de straat.

 • Houd de weg en het trottoir vrij van overhangende takken van planten, heggen en bomen. U bent hiertoe volgens de gemeentelijke regels verplicht en bent u nalatig dan kunt in extreme gevallen aangeschreven worden door de gemeente en beboet worden. Laat het niet zover komen, voor die tijd hebben namelijk al heel veel buren zich aan uw nalatigheid geŽrgerd.

 • Fiets liever niet over de stoepen. Er zijn in de wijken een aantal plekken waar fietsers over grotere afstand op de trottoirs blijven rijden om de kortste route te nemen. Dit mag niet, maar is soms wel begrijpelijk gezien de loop van de paden. Het wijkplatform probeert dit soort situaties zoveel mogelijk op te lossen door ofwel te zorgen voor een logische route met op- en afrit voor de fietsers ofwel de doorgang te bemoeilijken zodat fietsers de geŽigende weg nemen.

 • Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken. Op drukke dagen en bij verjaardagen in de straat, zijn er nog wel eens veel te weinig plekken. Laat uw bezoek dan parkeren op plaatsen waar de doorgang niet wordt gehinderd, anderen hun oprit nog kunnen gebruiken en niet op grasvelden en plantsoenen. Maar erger u dan ook niet te snel aan anderen wanneer die eens wat extra bezoek hebben en de straat weer gevuld raakt met auto’s. De volgende keer is het misschien uw eigen bezoek…

 • Rijd rustig en oplettend in de wijk. U rijdt in een woonwijk en juist daar moet u extra rekening houden met onberekenbare kleine kinderen, moeders met volbeladen fietsen, groepen scholieren of spelende jeugd. Door de nabijheid van het OBC lopen belangrijke doorgangsroutes voor scholieren door beide wijken.

 • In beginsel is 30 kilometer per uur de maximum snelheid in de woonwijken, op de woonerven zelfs minder (< 10/15km). Alleen op de hoofdtoegangswegen mag u maximaal 50km.

 • Let op uw eigen spullen, maar houdt ook een oogje op de spullen van een ander. Ziet u ergens iets wat u niet vertrouwd, loop er dan niet voor weg, maar bel de politie.

 • Bent u getuige van vernielingen of wangedrag van jongeren: spreek ze daar op aan! Wanneer u dat in uw eentje niet aandurft, zoek dan steun bij andere bewoners of een passant en treedt gezamenlijk op. Meldt wangedrag bij de politie en vraag naar de wijkagent. Vaak kent die de betreffende jongeren en weet ze dus te bereiken. Bedenk dat elke vernieling met gemeenschapsgeld moet worden hersteld, dus u betaalt daar ook aan mee.

 • Laat honden uit op de daarvoor bestemde plekken en probeer overlast zoveel mogelijk te beperken. Een hond valt goed te trainen om zijn behoefte niet midden op een speelveld of looppad te deponeren, maar aan de rand of in de struiken.
  Er zijn meerdere hondenuitlaatstroken in de wijk waar geen opruimplicht van toepassing is voor hondenpoep. Deze stroken worden (als het goed is) regelmatig schoongemaakt door de gemeente. Daarnaast zijn er enkele plekken waar uw hond onaangelijnd mag lopen. Het pad rondom de Ward, vanaf 2023 ook in de grote wadi langs de Leidijk in de Essenpas.  Verder is er in het Haalderense bos een onheind losloopveldje.

 • Let niet alleen op uw (kleine) kinderen, maar verzamel ook zo nu en dan eens hun speelgoed dat op de openbare weg of op het terrein van anderen is beland. Niet iedereen verwacht een kinderfietsje achter zijn auto wanneer hij van huis gaat.

 • Heeft u bouwplannen, gaat u uw huis uitbreiden, een schuur bouwen of alleen maar een dakraam of dakkapel plaatsen? Meldt dit dat ruim vooraf aan uw buren. Probeer te bedenken hoe u het zou vinden wanneer zij zonder overleg iets vergelijkbaars zouden doen. Uw buren hoeven het niet altijd eens te zijn met uw plannen, maar door het vooraf bij hen te melden voorkomt u een heleboel wantrouwen en narigheid achteraf.
terug

Nuttige adressen

Buurtbemiddeling

Raakt u in conflict met uw buren en ziet u geen kans om dit zelf op korte termijn weer op te lossen? Neem dan contact op met buurtbemiddeling. Bij fysiek geweld of het dreigen daarmee belt u uiteraard de politie, maar wilt u die fase liever niet bereiken en komt u er samen niet meer uit, dan kan een bemiddelaar van buurtbemiddeling u mogelijk helpen.  
buurtbemiddelinglingewaardenoverbetuwe.nlBurenrechten

In de wet zijn allerlei regels die betrekking hebben op de rechten en plichten van buren. Soms zijn deze regels erg ouderwets en/of moeilijk te begrijpen. Op de volgende sites wordt daarover uitleg gegeven.

woonhelp burenrecht

burenrecht in het Burgerlijk Wetboek

gratis adviseurs: burenrechten
Jaarlijkse BURENDAG

Wat is Burendag? Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt voor een kopje koffie en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in. Waar Douwe Egberts inspireert en je helpt met het bedenken van goede ideeŽn, maakt het Oranje Fonds deze goede ideeŽn mogelijk met een vergoeding van maximaal 500 euro (met een maximum van 2 miljoen euro).

Website Nationale burendag.


Sitemap