Nieuws 2010


24 december 2010

Kerstplaatje

Beste wensen 20114 december 2010

Op de voorpagina van De GELDERLANDER

Onze ijsbaan is n van de weinigen in de regio die bruikbaar is en we waren dan ook erg trots dat De Gelderlander op de voorpagina van het Betuwe-deel een grote foto van onze baan had opgenomen!
Ijsbaan in Gelderlander2 december 2010

Nu al IJSPRET op de wadi

Nog vroeger dan vorig jaar is de winter gearriveerd. Afgelopen zondag hebben we daarom de wadi weer onder water gezet en na nog een keer bijvullen op maandagavond, bleek deze gisteren, op 1 december, al dik genoeg om op te schaatsten. De striemende kou maakte dat er maar een paar stoere jongens verschenen, maar vandaag was de wind gaan liggen en wisten grote aantallen kinderen de baan te vinden. Al snel werd er een ijshockeybaantje geruimd van de vers gevallen sneeuw, terwijl op de rest van de wadi een grote ovaal voor de gewone schaatsers is vrij gemaakt. De weersverwachting belooft voor de komende dagen nog prima schaatsweer, vanaf het weekend wel weer dooi. Geniet er dus van zolang het kan.
We hopen uiteraard dat we de baan deze winter nog vaker kunnen gebruiken, maar deze eerste keer is alvast binnen!

Ijsbaan1 2dec2010

Ijshockey 2dec2010

Sleeen 2 de2010

Ijshockey 2dec20101 december 2010

Extra parkeerplaatsen Ringdijk, vervolg

Tijdens de rondgang langs de betrokken bewoners bleken de beoogde 4 extra plaatsen aan de kant van de Bolder gevoeliger te liggen dan we hadden ingeschat. Daarom worden aan die kant niet alle 4 toegezegde plaatsen aangelegd. Voor het overige zijn alle bewoners akkoord gegaan en zal het werk nu zo spoedig mogelijk worden aanbesteed en uitgevoerd. De huidige vorst kan nog een rol spelen, maar het plan blijft om de plekken voor de Kerst aan te leggen. 

19 november 2010

Goedkeuring extra parkeerplaatsen Ringdijk

Tijdens het overleg van de Stuurgroep Noord & Zuid is het voorstel om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Ringdijk goedgekeurd. Er kunnen in totaal 7 extra parkeerplaatsen worden aangelegd langs de oost en noorzijde van de Ringdijk. Leden van het wijkplatform zullen de betrokken bewoners op de hoogte brengen van de laatste versie van de plannen en hen vragen om hun goedkeuring voor het voorstel. Zodra dit is gebeurd kan de gemeente de klus aanbesteden en kan deze nog voor het einde van het jaar worden uitgevoerd.12 oktober 2010

Gemeente haalt broekriem aan

Als u de lokale bladen een beetje volgt is duidelijk dat de gemeente Lingewaard financieel in zwaar weer is beland. Verwacht wordt dat de komende jaren aanzienlijk zal moeten worden bezuinigd op nieuwe maar ook op lopende plannen. Komende weken wordt waarschijnlijk besloten om alle lopende plannen voor zover ze nog niet zijn aanbesteed, op de lange baan te schuiven of volledig te annuleren. Helaas zullen we als wijkplatform te maken krijgen met dit nieuwe beleid. In welke mate zal de komende tijd blijken, maar de verwachtingen zijn niet erg positief. Het is echter niet anders en we zullen ons daar op moeten instellen. Uiteraard zullen we daarom proberen nog creatiever te zijn en soms proberen om zaken geregeld te krijgen via zelfwerkzaamheid waarbij wij samen met u de schouders er onder zetten.23 september 2010

Mogelijk extra parkeerplaatsen Ringdijk

Geruime tijd geleden is door meerdere bewoners van de Ringdijk in de omgeving van het schaakbord aangegeven dat er in hun straat te weinig parkeerplaatsen zijn. Noodgedwongen moet men regelmatig buiten de vakken parkeren en dit heeft enkele malen geleid tot een bonnenregentje. Vandaar de vraag aan gemeente en wijkplatform of er niet enkele vakken bij gemaakt kunnen worden.
Het wijkplatform heeft samen met de bewoners een voorstel gemaakt om 5 plaatsen te creren op het pleintje bij het schaakbord door middel van een opgeschilderde belijning.
Tijdens het Stuurgroepoverleg op 22 september j.l.  is dit plan echter door de gemeente aangehouden omdat hier toch wat bezwaren aan kleven. Het wijkplatform gaat nu kijken naar alternatieven, b.v. het toevoegen van enkele parkeervakken langs de Ringdijk zelf, dus tussen de bestaande parkeerplaatsen. Deze oplossing is wel duurder, maar zou beter in de omgeving passen en er ook voor zorgen dat het pleintje autovrij blijft. 

Voor alle duidelijkheid: er is nog geen besluit genomen, men bekijkt nu eerst wat er mogelijk is en hoeveel dat gaat kosten.


20 april 2010
Informatieavond Wadi / Hofstede druk bezocht

wijkbijeenkomst 21 april 2010 
Op dinsdag 20 april was er een informatieavond over de plannen van het wijkplatform en de gemeente met de Wadi en rond de Hofstede. De bijeenkomst in het clubhuis van De Sprinters werd goed bezocht, er waren ca. 50 belangstellenden. De beide plannen werden uitvoerig getoond en besproken. Veel van de aanwezigen waren positief, maar er waren ook enkele bewoners die zich zorgen maakten over de voorgenomen plannen. In de komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en met de gemeente besproken waarbij uiteraard ook alle gemaakte op- en aanmerkingen worden meegenomen. 

Meer over de informatieavond en de plannen rond de Wadi en De Hofstede>


Zie verder:

dossier Hofstede

dossier Wadi

fotopagina
    dec 2009     

Nieuwsbrief

 klik hier voor de laatste nieuwsbrief van Wijkplatform Bemmel-Oost


Zie voor oudere nieuwsbrieven het archief


terug

Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap