Nieuws 2015

3 juni 2015

Nieuwe WIJKAGENT  Jan-Willem Schaap

Tijdens de vergadering van het wijkplatform op dinsdag 2 juni hebben we afscheid genomen van onze wijkagent Ria Bernardus. Volgens de vaste schema's van de politie rouleert zij na 6 jaar Bemmel en gaat aan de slag als wijkagent in Elst. 
Wijhebben Ria Bernardus bedankt voor de jarenlange prettige (en gelukkig vaak ook vrolijke!) samenwerking en wensen haar veel werkplezier in Elst. 

Tijdens deze vergadering heeft ook de nieuwe wijkagent voor ons deel van Bemmel zich voorgesteld, Jan-Willem Schaap. Hij was al actief in dit gebied o.a. als schoolagent voor het OBC dus kent het gebied en de bewoners al langer. HIerbij welkom Jan Willem als wijkagent in onze wijken!

Jan-Willem Schaap

Jan-Willem Schaap is op het volgende e-mailadres bereikbaar voor vragen, meldingen of opmerkingen: jan-willem.schaap@politie.nl . Telefonisch via hetnummer 0900 8844 (voor niet dringende zaken, 112 bij noodgevallen)1 mei 2015

Maaien hondenuitlaatstroken 

Sinds dit voorjaar is het maaien van grasvelden, bermen en hondenuitlaatstroken in Liongewaard uitbesteed aan een andere bedrijf. Zoiets gaat altijd gepaard met wat opstartproblemen en misverstanden die hopelijk na enkele weken zijn opgelost.

Een punt van zorg was de afgelopen weken de wijze waarop de hondenuitlaatstroken werden bijgehouden. De vorige groenonderhoudsfirma gebruikte hiervoor een speciale maaimachine die het gras maaide en met poep en al opving en afvoerde. In het groeiseizoen werden de stroken gewoonlijk wel twee keer per week bijgehouden. De huidige firma heeft de afgelopen weken enkele malen de poep handmatig (nou ja, met een schepje) verwijderd en maaide dan enkele dagen later het gras met de inmiddels weer verse poep. De maaier had geen opvangbak dus bleef gras en gehakselde poep gewoon liggen met alle potentiële overlast van dien.

Van de gemeente hebben we te horen gekregen dat hier zeer snel een verbetering in dient te komen en de groenbeheerder een speciale poepmaaier dient aan te schaffen om vanaf mei de hondenuitlaatstroken beter te onderhouden. We gaan er van uit dat dit goed komt, maar houden het wel in de gaten.

Uiteraard kunt u met opmerkingen, vragen of constateringen op dit terrein langs komen bij ons spreekuur en/of de gemeente rechtstreeks aanspreken.19 februari 2015

Komende Zaterdag 28/2 weer DOEDAG in Hofstedepark 

Na een paar maanden winterstop gaan we komende zaterdag weer van start met de Doedagen in het Hofstedepark. De weersverwachting lijkt vrij redelijk en de eerste krokussen staan al in bloei, dus we gaan het voorjaarsgevoel al een beetje prikkelen!

De start is als gebruikelijk om 9:30 bij de grote Kastanjeboom naast de Hofstede.
De plannen voor deze zaterdag zijn o.a. het vervangen van enkele knotwilgen die niet goed zijn aangeslagen, het aanvullen van de beukhagen bij de kunstwerken en rond de Pluktuin. Verder maken we misschien al een begin met de aanleg van de kruidentuin.

Kom je ook?  We kunnen uiteraard alle hulp gebruiken .......


9 februari 2015

VERPLAATSING SPEELTUINTJE WATERWOLF

Medio januari is een werkplan van het wijkplatform uitgevoerd: het opheffen van het mini speeltuintje aan de Waterwolf en verplaatsing van de speelobjecten naar het Hofstedepark. Deze zijn inmiddels geplaatst in het omheinde speelterreintje in het park.

tweede bankje bij speeltuintje

Ook de bank en prullenbak hebben een nieuwe locatie gevonden: afgelopen najaar ontvingen we het verzoek van enkele moeders om een tweede bankje te plaatsen bij de grotere speeltuin in de knik bij de toegang tot de wijk. Bij voorkeur zo te plaatsen dat deze in de zomer in de schaduw staat. Ook deze verplaatsing is inmiddels afgerond.


9 februari 2015

AANPASSING VERKEERSDREMPEL DIJKSTRAAT

Op basis van een werkplan van wijkplatform Bemmel Oost heeft de gemeente de verkeersdrempel op de overgang van Dijkstraat/Wardstraat opnieuw aangelegd. Waar de drempel eerst de bocht volgde en dus gebogen was aangelegd, is deze nu rechtgetrokken. Een probleem van de gebogen drempel was zowel de hoogte, de losliggende bestrating maar vooral de vorm: de drempel was voor auto's maar vooral voor aanhangers met paarden uiterst oncomfortabel. Omdat de wielen niet gelijktijdig tegen de drempel opreden, zwaaiden de aanhangers fors van links naar rechts waardoor de vervoerde paarden soms dreigden te vallen. De nieuwe drempel is nog altijd erg hoog, maar door de rechte lijn kunnen auto's vanuit de Dijkstraat richting manege deze nu met wat minder overlast passeren. Ook voor fietsers is deze drempel daardoor wat veiliger geworden.Verkeersdrempel DijkstraatDe gemeente heeft de gelegenheid direct aangegrepen om ook het voetpad op de grens tussen Oostervelden en Essenpas opnieuw te bestraten. Dit pad lag er na jaren achterstallig onderhoud vrij dramatisch bij.


9 januari 2015

TERUGBLIK OP 2014
VOORUITBLIJK NAAR 2015

Hofstedepark

In februari 2013 zijn we gestart met de uitvoering van de plannen voor het Hofstedepark en het trapveldje in de wadi. Het eerste jaar is er enorm veel werk verzet, eerst door de aannemer en later door de vrijwilligers uit de wijk, scholieren van de Joanesschool, en uiteraard ook door de omwonenden en de leden van het wijkplatform. Eind 2013 begon het park echt vorm te krijgen en begon ook het trapveld ergens op te lijken. In de winter 2013/2014 zijn we gestart met de voorbereidingen van het kunstproject dat uiteindelijk het hoogtepunt is geworden in 2014.

In die winter is de boomgaard geplant, het trapveldje is aangekleed met doeltjes en bankjes en later ook nog een pingpongtafel. Gedurende de zomer vergde het onderhoud van de leibomen, de heggen, de wijngaard en alle plantenvakken veel van onze tijd en energie.

De plaatsing van het kunstwerk medio september was, zoals gezegd, het echte hoogtepunt van het jaar. Opeens was het park echt bijna af en was voor iedere wijkbewoner en passant zichtbaar dat hier iets bijzonders was ontstaan. Enkele weken later volgde de aanleg van de grondspots onder de 3 solitaire bomen, waardoor het park nu ook in het donker de aandacht trekt.

In 2015 is het de wens om het park werkelijk af te ronden. Dat betekent afronden van wijngaard, hekwerken en vervangen van niet of slecht aangeslagen beplanting. Maar ook plaatsing van speeltoestellen in het speelveldje, plaatsing van een ooievaarsnest, toegangsbordjes en inrichting van de kruidentuin. In het trapveld hopen we te komen tot een pannaveldje en misschien zelfs de bouw van een bruggetje tussen Leidijk en dam in het midden van de wadi.

Verhouding wijkplatforms met gemeente Lingewaard

Gedurerende het jaar 2014 bereikte de verhouding tussen de wijkplatforms in de gemeente Lingewaard en de gemeente een nieuw dieptepunt. Veel werd verwacht van het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer en toen dit eindelijk in april verscheen, was er bij de platforms  hoop op echte veranderingen aan de kant van de gemeente. In zeer duidelijke bewoordingen en harde conclusies werd in het rapport aangegeven dat met name binnen het gemeentehuis gewerkt moest worden aan een mentaliteitsverandering en een totaal andere en opener relatie met de wijkplatforms.
Helaas resulteerde de verkiezingen in een geheel nieuw college dat de wijkplatforms bepaald niet tot hoogste prioriteit benoemde. De uitkomsten van het Rekenkamerrapport werden maar moeizaam aanvaard en zelfs in de nieuwe gemeenteraad ten dele ontkracht. Ook de hoop dat de nieuwe wethouder met kracht zou inzetten op verbetering van de verhoudingen bleek al snel ijdel. In Bemmel en directe omstreken hebben de gerezen problemen geleid tot opheffing van de wijkplatforms Bemmel Centrum en Bemmel West. Ook in Haalderen overweegt het wijkplatform om te stoppen. Dat betekent dat voorlopig alleen de wijkplatforms Bemmel Oost en Bemmel 't Hoog doorgaan met hun werkzaamheden. Voor Bemmel Oost geldt daarbij vooral de afronding van het Hofstedepark als hoogste prioriteit, al zullen we ons in 2015 ook nog met een aantal andere zaken in Oostervelden en Essenpas bezig houden. Zo worden er in Oostervelden een aantal trapveldjes/doeltjes geplaatst of verplaatst en zal ook de Dijkstraat en de veilige uitgang van de Essenpas via de Meander worden aangepakt.

De gezamenlijke wijkplatforms zijn voor de gemeente ook gesprekspartner over een aantal zaken die de wijken ruim overstijgen, zoals de aanleg van de A15, de afronding van de inrichting van het (winkel)centrum van Bemmel en zaken zoals de JOP, de Kinkel etc. In deze overleggen zullen we blijven deelnemen en zo goed mogelijk de eerder ingezette gezamenlijke lijnen proberen vast te houden.

Pontje Bemmel-Ooypolder

Mogelijk heeft u er al iets over gehoord. Al enkele jaren proberen we goodwill te kweken voor het idee om een toeristisch pontje in te stellen voor fietsers en voetgangers tussen de Bemmelse Polder (bij de nieuwe haven van steenfabriek en zandwinner K3) en de Ooypolder bij de Bizonbaai/Oortjeshekken. We hebben daarvoor deelgenomen aan bijeenkomsten en werkgroepen vanuit de provincie die tot doel hebben om het toerisme rond de Waal te versterken (Rondje Pontje). Inmiddels blijken veel partijen hierover positief gestemd. Blijkbaar zijn dergelijke ideeen ook in het verleden wel eens geopperd en aan beide zijden van de Waal is er "een positieve grondhouding". Ook uit de reacties onder het artikelje in de digitale Gelderlander bleek een positieve houding bij het publiek.
Echter, zo'n pontje is er niet zo maar. Het begint met een serieus haalbaarheidsonderzoek. De gemeenten Groesbeek (Berg en Dal na 1/1/16) en Lingewaard zullen samen opdracht moeten geven aan een gespecialiseerd bureau om dit te onderzoeken. Vervolgens moet met de verschillende pontrederijen worden gesproken wie op welke voorwaarden in staat is zo'n verbinding te onderhouden. Tenslotte moeten aan beide zijden aanlegpunten worden gecreerd. Aan Bemmelse kant heeft K3 aangegeven dat zij geen bezwaar hebben wanneer (onder voorwaarden) gebruik wordt gemaakt van de nieuwe haven. Daar loopt ook het nieuwe toeristische fietspad op enkele meters van het water, dus kan de aanleg hier zeer eenvoudig blijven. Aan de kant van de Ooypolder vergt het nog wel wat meer studie. Zowel het optimale aanlandingspunt, als een fietspad dat aansluit op het bestaande netwerk zijn nog niet voorhanden.  Het wijkplatform Bemmel Oost is uiteraard niet de juiste instantie om een dergelijk initiatief zelf te dragen. Voorlopig zien we ons dan ook als aanjager en initiator, maar kunnen wij onmogelijk ook de uitvoering voor onze rekening nemen. We roepen daarom hierbij zowel gemeente, politiek en particulieren op om dit idee op te pakken en verder vorm te geven. Binnenkort hopen we dan ook meer te kunnen melden.Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap