Nieuws 20182 december 2018

500 Liguster-struiken geplant in Hofstedepark

Zaterdag 1 december zijn er door het wijkplatform samen met een aantal omwonenden ca. 500 liguster struiken geplant rond het speeltuintje en de jeu des boules-banen in het Hofstedepark.  Oorspronkelijk waren beide terreintjes omgeven met wilgentenen vlechthagen, maar deze verouderden sneller dan verwacht en bleken ook niet echt "kind-bestendig". De takken lagen de afgelopen 2 jaar door het hele park verspreid. De wilgentenen hebben we daarom verwijderd en nu vervangen door een haag van liguster. Liguster heeft als voordeel dat hij goed groeit en ook in de winter in beginsel groen blijft.
De klus viel enorm mee, mede omdat de grond al was voorbewerkt maar ook dankzij het prachtige weer. In minder dan 2 uur waren alle struiken gepland en nu ziet het geheel er weer verzorgd uit. Dank aan de vrijwilligers die hebben geholpen!

Binnenkort komt er nog een verdere aankleding van het park: we hebben een speelhuisje besteld met glijbaan en glijstang die eind januari op het vrije gedeelte van het speeltuintje wordt geplaatst. Het speeltuintje is bedoeld voor kinderen tot ca. 8 jaar en ook dit speelhuisje is geschikt voor die leeftijdcategorie.

Langs de grote wadi komen binnenkort 2 boomstambanken. Ook deze zijn besteld en zullen de komende weken worden afgeleverd.2 november 2018

Burgemeester en wethouders bezoeken Essenpas en Oostervelden

Dinsdag 30 oktober kwam het voltallig college van burgemeester en wethouders van Lingewaard op werkbezoek in Bemmel Oost. Precies tussen de buien door kwamen de burgemeester mw Schuurmans, de wethouders Witjes, Sluiter, Slob en Janssen, samen met de gemeentesecretaris Wijnia en de gebiedscoordinator Gerrit Kurvers op de fiets naar het startpunt in Oostervelden. Vandaar volgde in anderhalf uur een tochtje langs diverse locaties waar we als platform graag aandacht voor wilden vragen of waar we wilden laten zien welke zaken er de afgelopen jaren zijn verwezenlijkt.
Zo'n wijkbezoek biedt het voordeel dat zaken echt ter plekke bekeken kunnen worden en ook de samenhang van zaken die onder verschillende portefuilles van verschillende wethouders vallen nu aan het hele college getoond kunnen worden.   
Onderwerpen waar tijdens deze tocht o.a. aandacht aan is besteed:
- Aanleg "Papenpad" tussen Oostervelden en Papenstraat
- Veiligheid voor fietsers/ scholieren kruising Dijkstraat / Papenstraat
- Fietsenstallingen bushalte Papenstraat
- Ontsluiting parkeerplaatsen Heister
- Parkeerproblematiek zuidelijk deel Poeldrik
- Rechtsreeks fIetspad Van Nispenlaan/Dijkstraat
- Pannaveld / speelveld hoek De Ward
- Verkeersdrempel Dijkstraat t.h.v. uitgang Meander
- Afronding speelveld grote Wadi Essenpas
- Beoogde wijziging gebouw Hofstede met nog meer begeleid wonen units

Om al deze punten te bekijken moest er een behoorlijk tempo aangehouden worden maar het lukte om het hele programma af te ronden voordat het weer begon te regenen. Aan het einde van de fietstocht werden we hartelijk door het college bedankt voor deze rondleiding en uitleg. Men gaf aan dat het ook op meerdere punten nieuwe informatie en/of inzichten had opgeleverd, die als "huiswerk" werden meegenomen. Ook voor Cor Hendriks en Etko Cretier die het platform vertegenwoordigden, was het een plezierige en naar wij hopen ook nuttige middag.


13 augustus 2018

Vervolg plannen rond Hofstedepark en trapveldje grote wadi Essenpas

Het Hofstedepark en trapveldje zijn inmiddels al weer meer dan 5 jaar geleden door het wijkplatform aangelegd. Toch zijn beiden nog niet helemaal afgerond. Daarnaast is er inmiddels ook al weer het n en ander aan vervanging toe. De kjomende maanden willen we hierin een aantal flinke stappen maken en daarbij hebben we ook uw hulp nodig.

De volgende actiepunten staan hierbij op ons lijstje. Sommige zullen door de aannemer / gemeente worden uitgevoerd, andere punten willen we graag als bewoners zoveel mogelijk zelf uitvoeren.

Hofstedepark:
* plaatsing speelhuisje in het speeltuintje
* vervangen wilgentenen hek rond speeltuintje en jeux de boule baan door een haag
* plaatsing ooievaarsnest op hoge paal
* plaatsing 2 prullenbakken in park
* vervanging klaphekken door zwaardere uitvoering
* vervangen slechte grond in rozenperken en kruidentuin door vruchtbare grond
* verbetering bodem rond de 3 moeraseiken met de boomverlichting
* herstel schade veroorzaakt door zware kraan in januari 2018
* invulling geven aan lege terrein van pluktuin (ex Driestroom)
* aanleg bestrating langs kapschuur

Trapveld / grote wadi:
* Herstel schade aan looppad op dam naar nieuwe bruggetje
* vervanging/herstel grasmat op voetbalveldje
* kunstgras/rubbermatten in doelgebieden
* vervanging defect doeltje door nieuw exemplaar
* aanleg pannaveldje op huidige "zandbak"
* plaatsing 2 bankjes langs de Oude Kasteellaan


13 augustus 2018

Diverse werkzaamheden Essenpas / Oostervelden

De afgelopen maanden zijn hier en daar in de wijk wat reparaties of vervangingen uitgevoerd door de gemeente. Het wijkplatform heeft in de herfst van 2017 een inventarisatie gemaakt van allerlei zaken op het gebied van onderhoud die wij zelf gezien hadden of die door wijkbewoners aan ons gemeld waren. Het ging daarbij om verzakkingen in bestrating, groenstroken waar het onderhoud duidelijk niet op otrde was, speelvoorzieningen waar verbetering mogelijk was of hondenuitlaatstroken die slecht werden bijgehouden en waarvan de paaltjes waren doorgerot. Net voor de vakantie is de stratenmaker actief geweest aan de Hank en Meander en zijn de verzakte voetpaden opnieuw betegeld.
Recent zijn de hondenuitlaatstroken voorzien van nieuwe palen met de aanduiding dat op die pleken geen opruimplicht van toepassing is. Dit jaar verliep het schoonhouden van de hondenuitlaatstroken tot aan de vakantie bijzonder goed. Wel viel dit de afgelopen weken vrijwel stil, mogelijk vanwege de warmte en het uitdrogen van het gras. We hopen dat het onderhoud vanaf nu weer goed op gang komt.

De komende weken en maanden hopen we dat de gemeente nog meer punten van onze lijst gaat oplossen. Heeft u zelf zaken gezien die niet op orde zijn, dan kunt u even bij ons navragen of die al bekend zijn. Uiteraard kunt u die punten ook direct bij de gemeente melden of via de mail of ons maandelijkse spreekuur bij het wijkplatform. Wij nemen zulke punten mee in het volgende overleg met de gemeente.
30 maart 2018

Voetveer Bemmel-Ooijpolder al in 2019 haalbaar

De gemeenten Lingewaard en Berg en Dal hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om een voetveer over de Waal tussen Bemmel en de Ooijpolder te realiseren. De uitkomst van dit onderzoek is op 12 maart gepresenteerd aan de betrokken wethouders. Conclusie van het onderzoek:  een voetveer op de betreffende locatie is haalbaar en levensvatbaar. Het veer kan een grote bijdrage leveren aan het lokale toerisme. Het onderzoek geeft ook aan welke vervolgstappen nodig zijn om het voetveer daadwerkelijk te verwezenlijken. De betrokken wethouders spraken bij de presentatie het voornemen uit om deze stappen zo snel mogelijk te nemen zodat al in 2019 het voetveer van start kan gaan.

Voetveer Bemmel-Ooijpolder

Initiatief
Twee leden van het wijkplatform Bemmel-Oost (Cor Hendriks en Etko Cretier) opperden een aantal jaren geleden het idee om ter hoogte van Bemmel een voetveer over de Waal te verwezenlijken naar de Ooijpolder aan de overkant. Hoewel er in de regio al diverse verbindingen over de Waal bestaan, is de onderlinge afstand toch behoorlijk groot. Een fietstocht met een "rondje pontje" of terug over de Waalbrug bij Nijmegen is dan toch al gauw 40 km of meer. Voor veel mensen en vooral gezinnen met kinderen, is dat net wat te ver voor een ontspannen tochtje. Even een wandeling vanuit Bemmel naar het beroemde "Oortjeshekken" of de Bisonbaai in de Ooijpolder zit er al helemaal niet in. Een voetveer ter hoogte van Bemmel halveert de afstand ten opzichte van de volgende pont of de Waalbrug en biedt ook mogelijkheden voor wandeltochten door de prachtige natuur aan beide zijden van de rivier. Ideaal zou zijn de mogelijkheid om tijdens n tocht meerdere pontjes te combineren tot een echt "rondje pontje". Want zo'n extra verbinding verdubbelt het aantal mogelijke routes die je dan kunt kiezen.
Het idee was snel geboren, maar het verwezenlijken is dan toch nog even wat anders.
Ze zijn daarom begonnen om zelf al veel voorwerk te verrichten. Na het bepalen van de meest geschikte locatie volgden gesprekken met mogelijke exploitanten, grondeigenaren en experts op het gebied van toerisme en mogelijke fondsen voor subsidie. Daarbij bleek bijna iedereen enthousiast over het idee en ook bereid tot medewerking. De volgende stap was het betrekken van de beide gemeenten aan weerszijde van de Waal (Lingewaard en Berg en Dal). Daarnaast legden ze contact met de provincie die o.a. met het Gelders Verenfonds maar ook met allerlei stimuleringsfondsen voor lokale activiteiten en toerisme een bijdrage zou kunnen leveren. De beide gemeenten omarmden het initiatief met enthousiasme en waren bereid om gelden uit te trekken voor een haalbaarheidsonderzoek. Eind 2017 kreeg het bureau Stroming opdracht tot het uitvoeren van dit onderzoek en begin maart konden zij de uitkomst presenteren aan de betrokken wethouders, ambtenaren en de beide initiatiefnemers. In de loop van april zal er ook nog een publiekspresentatie plaatsvinden. De uitkomst van het onderzoek liet zien dat de beoogde plek zeer geschikt is voor zo'n voetveer, zowel wat betreft de toegankelijkheid voor passagiers, de aansluiting op bestaande fiets- en wandelroutes, de aanlegmogelijkheden buiten de vaargeul en zelfs een zeer nabije "nachtstalling" voor het pontje. De betreffende locatie is ook historisch verantwoord, want op deze plek voer al vanaf de eerste helft van de 19e eeuw tot rond 1960 een voetveer, met name voor het overzetten van de arbeiders van de aanwezige steenfabrieken.

Vervolg
Hoe gaat het nu verder? De komende maanden worden enkele praktische zaken verder uitgezocht, zoals een Natura2000 onderzoek, gesprekken met de grondeigenaren en voorstellen aan de betrokken gemeenteraden om een structurele bijdrage voor dit voetveer uit te trekken. Dan is de hoop dat in het najaar eventuele exploitanten kunnen worden uitgenodigd om een voorstel voor de exploitatie in te dienen. Als alles volgens plan verloopt kunnen dan in de winter van 2018 naar 2019 de veerstoepen/aanlegplekken worden gerealiseerd waarbij de toegankelijkheid voor mindervaliden en duo-fietsen ook een belangrijke eis is. Op dit moment is de hoop dat het voet/fietsveer met Pasen 2019 van start kan gaan.


30 maart 2018

VOETVEER OP LOCATIE IJSSEL-LINIE

De beoogde locatie voor het voetveer heeft nog een tweede historische component:
precies op deze plek lag het belangrijkste onderdeel van een grote maar tamelijk onbekende verdedigingslinie uit de begintijd van de Koude Oorlog: de IJssel-linie. Uit angst voor de komst van de Russen wilde Nederland een verdedigingslinie creren waarmee de Russen in geval van een aanval zodanig vertraagd konden worden, dat geallieerde partners tijd zouden hebben om Nederland bij te staan. Door bij Bemmel de Waal volledig te blokkeren met een afzinkbare dam (caisson) zou het water gedwongen worden via het Pannerdenskanaal en Rijn (waar ook een caisson in zou worden afgezonken) de IJssel in te stromen. Die enorme hoeveelheid water zou vervolgens worden gebruikt om grote gebieden aan weerszijde van de IJssel van Arnhem tot aan Kampen onder water te zetten en daarmee ontoegankelijk te maken.
Het was een zeer omvangrijk maar strikt geheim project, dat echter al medio jaren zestig werd beindigd omdat Nederland onderdeel was geworden van de Navo. De Navo koos voor een vooruitgeschoven verdediging in de Noord-Duitse laagvlakte. De details van deze IJssel-linie kwamen pas in de jaren tachtig en negentig meer in de openbaarheid en pas toen begrepen velen dat allerlei bouwwerken in hun omgeving onderdeel waren van een veel groter geheel. Op veel plekken langs de Waal, de Rijn en de IJssel zijn nog restanten terug te vinden. Het caisson en zijn haven bij Bemmel zijn in de jaren zeventig en tachtig verdwenen, maar op de beoogde locatie van het voetveer zijn aan beide zijden nog wel allerlei gebouwen, bunkers en andere verborgen verdedigingswerken aanwezig in het landschap. Zeer zichtbaar zijn diverse in beton verpakte Shermantanks die als goedkope bunkers rondom deze plek werden ingegraven.
Een voetveer exact op het startpunt van de IJssel-linie samen met de nog zichtbare restanten in het landschap kunnen zo het verhaal achter dit stukje verborgen verleden weer wat meer onder de aandacht brengen.
 

17 maart 2018

VOETVEER BEMMEL-OOIJ IS HAALBAAR!

De afgelopen maanden heeft het bureau Stroming bv onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het door ons voorgestelde pontje / voetveer tussen Bemmel en de Ooijpolder. Op maandag 12 maart zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan de betrokken wethouders en ambtenaren van de gemeentes Lingewaard en Berg en Dal. Ook Cor Hendriks en Etko Cretier waren als initiatiefnemers hierbij uitgenodigd. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken of een pontje op de voorgestelde locatie technisch mogelijk is
, of het op die plek is toegestaan, wie de landeigenaren zijn en hoe die hier in staan. Wat de opvatting over de haalbaarheid is bij de eventuele exploitanten van het veer en wat voor verwachtingen er mogen zijn wat betreft aantal passagiers. Tenslotte is een globale financiele onderbouwing uitgewerkt. Conclusie: van alle kanten is er positief gereageerd en zijn er geen hindernissen opgedoken die het pontje onmogelijk maken. Ook de beide gemeenten zijn zeer positief en streven er naar om het pontje zo snel mogelijk in de vaart te brengen. Toch zal er nog het nodige verder moeten worden uitgezocht en uitgewerkt, zowel wat betreft de preciese locatie, de omwonenden, een eventuele aanbesteding maar ook bv een onderzoek in kader van Natura2000. Conclusie: een start aan het begin van het seizoen 2019 (rond Pasen) zou mogelijk moeten zijn. Dan kan het pontje ook tijdig worden opgenomen in folders met fietsroutes, op websites van toeristische bestemmingen etc. zodat er al in het eerste jaar een vliegende start gemaakt kan worden.
De komende weken worden nog wat technische zaken verder uitgewerkt en ook zal de gemeente Berg en Dal verder praten met de bewoners van de buurtschap Groenlanden in de Ooijpolder. Daarna is het woord aan de nieuwe colleges in beide gemeenten en aan de Provincie Gelderland die het project ook deels financieel mogelijk moet maken. Wordt vervolgd!

 

15 maart 2018

FOTOALBUM SCHAATSBAAN

Tijdens de winterse dagen hebben we een aantal foto's en filmpjes gemaakt van het ijsplezier. Zie bijgaand fotoalbum.

FOTOALBUM SCHAATSEN FEBRUARI/MAART 2018


Filmpje 1

Filmpje 2

Filmpje 3

Filmpje 4

22 januari 2014

EINDELIJK: WE KUNNEN WEER SCHAATSEN!

Ijsbaan2018 3Op de laatste dag van de metereologische winter was het eindelijk zo ver: de ijsbaan was na jaren wachten weer geschikt om echt te schaatsen. Het ijs was niet erg dik en langs de randen hadden de kinderen die wat te ongeduldig waren wel veel ijs beschadigd, maar vanmiddag bleek het ijs toch redelijk begaanbaar en waren er een heleboel kinderen op het ijs. Helaas ontstonden er wel de nodige zwakke plekken en zelfs een enkele natte broek doordat volwassenen hier en daar te zwaar bleken, maar dat hoort er dan maar bij. Aan het einde van de middag nam de wind toe en werd het snijdend koud, morgen zal het ijs nog een stuk dikker zijn. Ook dan weer met een harde oostenwind maar  wil je nog een keertje schaatsen dan zal het donderdag of vrijdag moeten gebeuren, want daarna komt er dooi en over een paar weken is het al weer voorjaar. Metereologisch begint het voorjaar zelfs morgen al ......

Ijsbaan2018 4

Ijsbaan2018 5

Ijsbaan 2018 0127 februari 2018

IJSBAAN ESSENPAS BIJNA BETROUWBAAR

ijsbaan wadi 01
Na een paar jaar zonder goed ijs ziet alles er op het moment goed uit voor de ijsbaan in de grote wadi bij de Leidijk. Vanaf woensdag lijkt het ijs dik genoeg om op te schaatsen. Dankzij de hoge grondwaterstand stond de wadi al weken vol met water. Uiteraard gaat het om een bescheiden diepte van hooguit enkele decimeters waardoor de ijsbaan super veilig is.
De laatste week zakt het grondwater wel en moeten het peil kunstmatig bijhouden maar tot nu toe lijkt dat goed te lukken. Wel is het ijs door veel blad en gras afval wat verontreinigd en hebben de kinderen hier en daar wat schade aangericht, maar het grootste deel van de baan ziet er behoorlijk schaatsbaar uit. We zijn benieuwd of dat zo blijft want de zon is overdag wel erg fel waardoor de bovenkant van het ijs smelt en verdampt.

Hoe dan ook: we zijn blij dat het dit jaar weer eens gaat lukken en we verwachten dat velen hier de komende dagen met plezier komen schaatsen.!


7 februari 2018

HAALBAARHEIDS-ONDERZOEK VOETVEER BEMMEL-OOIJ

Al een aantal jaren ijveren twee leden van het platform Bemmel Oost (Cor Hendriks en Etko Cretier) voor de komst van een pontje tussen de Bemmelse Waard en de Ooijpolder. Het afgelopen jaar zijn we daar met hernieuwde energie weer aan gaan trekken met succes: eind 2017 hebben de beide betrokken gemeenten (
Lingewaard en Berg en Dal) aangegeven in beginsel enthousiast te zijn over het idee. Samen hebben zij nu een onderzoeksbureau opdracht gegeven om dit initiatief te onderzoeken op haalbaarheid. Het is een eerste fase die duidelijkheid moet geven of het pontje op de beoogde plek denkbaar en haalbaar is. Daarbij wordt gekeken of er omstandigheden, regels of grote praktische redenen aanwezig zijn, die zo'n voetveer op voorhand onmogelijk of zeer onwaarschijnlijk maken. Ook de financiele kant wordt globaal bekeken, zodat duidelijk is of de financiering van zo'n project redelijkerwijs denkbaar is. Gekeken wordt ook wat het pontje kan bijdragen aan de recreatie en toerisme in het gebied en in hoeverre het pontje een stimulering hiervan kan betekenen.
Uiteraard hopen wij als initiatiefnemers op een positieve uitkomst van dit onderzoek, zodat we door kunnen naar fase 2: de plannen meer in detail uitwerken. Dan wordt precies bekeken waar en op welke wijze het pontje kan varen, hoe de aanlandpunten kunnen worden ingericht en of alle betrokken partijen zoals de grondeigenaren, de beide gemeenten, Rijkswaterstaat, recreatieondernemers maar ook omwonenden zich hierin kunnen vinden. De kosten worden begroot, de subsidiemogelijkheden verder uitgezocht en de exploitatiekosten worden zo goed mogelijk ingeschat. Niet onbelangrijk: wie gaat straks wat betalen. Als dat allemaal redelijk helderis volgt fase 3: de aanbesteding van de exploitatie van het pontje.
Is de exploitant vervolgens bekend, dan zal deze een geschikte pont  moeten aanschaffen en daarna het misschien wel grootste vraagstuk moewten oplossen: het vinden van enkele schippers die de pont kunnen gaan varen.
Fase 1, het vooronderzoek is nu onderweg. Als dat onderzoek positief uitvalt en we toekomen aan fase 2 en 3, dan gaat daar zeker nog geruime tijd overheen. Wie weet volgt dan in het najaar fase 4. En als we erg optimistisch zijn zou het pontje dan in het voorjaar van 2019 daadwerkelijk van wal kunnen steken. Maar voor alle duidelijkheid: wij zijn de optimistische initiatiefnemers, dus de praktijk kan natuurlijk wel iets weerbarstiger blijken .....
Cor Hendrik / Etko Cretier


1 februari 2018

WILGEN KNOTTEN IN HOFSTEDEPARK

Iedereen in de Essenpas kent uiteraard het Hofstedepark dat nu begonnen is aan zijn 5e levensjaar en inmiddels toch een mooi onderdeel vormt van onze wijk.

Wat niet iedereen weet is dat we als wijkplatform al die jaren een flink stuk van het onderhoud zelf uitvoeren. Het snoeien van de fruitbomen, de knotwilgen en de wijngaard, het wieden van onkruid en zelfs het maaien van een deel van het gras wordt door ons als vrijwilligers gedaan. Maar boompjes worden groter en de mankracht een jaartje ouder. De komende weken moeten o.a. de knotwilgen aan de randen van het park weer worden gesnoeid (geknot dus!). Daarvoor zou jouw hulp wel heel erg welkom zijn.
Daarom mijn vraag: wil je komende zaterdag ook een paar uurtjes komen helpen met het snoeien? Met een aantal mensen maakt het licht werk en kunnen de eerste serie bomen weer gereed maken voor een nieuw seizoen.

Waar:  Hofstedepark bij de grote Kastanjeboom

Wanneer: zaterdag 3 februari vanaf 9:30 tot ongeveer 12:00 uur

Als je zelf een snoeischaar hebt is dat uiteraard erg handig, anders hebben we er nog wel een paar liggen.

PS: uiteraard kunnen ook kinderen een handje helpen.....


1 februari 2018

GELUIDSONDERZOEK VERLENGING A15

In opdracht van de betrokken gemeenten is een onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting van de toekomstige doortrekking van de A15 op de woningen in het gebied rondom het traject.
Op de volgende site vindt u de uitkomsten van dit onderzoek (klik hier voor website).

NB: dit onderzoek is uitgevoerd conform de uitgangspunten en regels zoals die landelijk voor dit soort projecten gelden. Dat betekent dat er gewerkt wordt met gemiddelden en theoretische waarden. In bijeenkomsten met de onderzoekers hebben vertegenwoordigers van wijkplatforms en bewonersgroepen hierover informatie gekregen, waarbij duidelijk was dat dit soort gemiddelden eigenlijk heel weinig zeggen over de werkelijk geluidsbelasting en overlast die u mag verwachten. Helaas werd ons duidelijk gemaakt dat deze procedures en uitgangspunten niet ter discussie geteld kunnen en mogen worden ..........

Projecten

Wadi-plan

De grote wadi in de Essenpas wordt aangepast om in de winter als ijsbaan en in de zomer als speelveld gebruikt te kunnen worden.
Lees hier meer...

Inrichting terrein Hofstede

Het terrein rond de Hofstede zal binnenkort  verder worden aangekleed en ingericht. Het wijkplatform werkt samen met de bewoners van de Hofstede en de gemeente aan een plan  voor dit openbare gebied.
Lees verder ...

Verkeersplan / fietsen

Het wijkplatform kijkt samen met de politie en de gemeente naar een aantal knelpunten in de Essenpas waar fietsers nu zeer frequent op de voetpaden rijden.
Lees hier meer...


Sitemap