Nieuws 20191 november 2019

Wijkplatforms en klimaatdoelen / energietransitie

Een heel actueel en nieuw onderwerp waar de wijkplatforms een rol in kunnen gaan spelen is de landelijke opgave om de komende jaren de CO2 uitstoot verregaand terug te dringen.

Kreten als "Van het gas af" of "0% uitstoot in 2050" zijn gemakkelijk opgeschreven maar kunnen in een bestaande omgeving echt niet zomaar worden waargemaakt. Er bestaat ook geen eenvormig antwoord waarmee hele dorpen en wijken kunnen worden aangepakt. Alleen al een dorp als Bemmel heeft zoveel verschillende wijken met zoveel verschillende soorten huizen qua bouwperiode, bouwstijl en omvang dat elke aanpak alleen kan slagen als rekening wordt gehouden met die enorme diversiteit. Ook de vraag of u eigenaar bent van een huis of juist huurder maakt een wereld van verschil in wat u zelf kan of mag doen.

Kortom: de komende jaren gaat er heel veel gebeuren op dit terrein maar zal alleen een verfijnde en kleinschalige aanpak succesvol kunnen zijn. Waar ik op hoop is dat we ook in onze wijken mensen samen kunnen brengen die zich hierin willen verdiepen, een voorbeeld willen zijn voor hun straat of buurt en zo het enthousiasme van onderop kunnen verspreiden in plaats van een van bovenaf opgelegde plicht om allerlei zaken te doen. Geen doorgeschoten idealisme waarmee je anderen eerder van je vervreemdt, maar realistische oplossingen die stap voor stap haalbaar, uitvoerbaar en effectief zijn.

Spreekt u dit aan of bent u al actief op dit terrein, kom dan langs bij het spreekuur of stuur even een mail. Ik hoop dat we de komende maanden een soort werkgroep kunnen instellen vanuit ons platform die zich gaat bezighouden met deze onderwerpen, gericht op onze eigen wijken, Essenpas en Oostervelden. 

Etko Cretier, voorzitter Wpf Bemmel Oost


25 oktober 2019

Lingewaard Doet!

Ruim een maand geleden heeft u in het kader van Lingewaard Doet! per post een cheque ter waarde van €10 ontvangen. Lingewaard Doet! is een project van de gemeente Lingewaard waarmee lokale initiatieven aangemoedigd worden en waarbij deze initiatieven via de cheques van de burgers ondersteund kunnen worden. Er zijn een hele reeks initiatieven voor Bemmel en Haalderen aangemeld. Een deel had al direct het benodigde geld binnen, anderen hopen dit nog te bereiken. Heeft u uw cheque nog niet ingezet? Kijk dan op de site Lingewaard Doet! of en hoe u nog een doel kunt steunen.
www.lingewaarddoet.nl


1 oktober 2019

Pizzabijeenkomst voor jongeren

Zit je op de middelbare school of ben je student ? Dan is gemeente Lingewaard benieuwd naar jouw mening over duurzaamheid. Samen met de jongerenraad van Lingewaard nodigen we je uit mee te denken over wat we doen en nog meer kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. Onze input zal bepalen waar de avond van de duurzaamheid verder over gaat. Laat dus van je horen! We maken er een gezellige, interactieve en gezellige bijeenkomst van met o.a. een quiz en pizza!

 
• Wat?                 Pizzabijeenkomst over duurzaamheid

• Voor wie?       Alle scholieren of studenten uit Lingewaard

• Wanneer?      10 oktober

• Tijd?                  18:00 - 20:00 uur

• Kosten?           Gratis

• Waar?               De Veldschuur in Bemmel (Sportlaan 1M)

 
Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar dagvandeduurzaamheid@lingewaard.nl. Zo weten we hoeveel pizza’s we kunnen bestellen!


27 september 2019

Schipper mag ik overvaren?
Voetveer Bemmel - Ooijpolder
gaat 2 dagen proefvaren!

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober gaat het voetveer tussen Bemmel en de Ooijpolder voor het eerst proefvaren! Na jaren voorbereiding is het dan eindelijk zover, de pont gaat varen tussen de Bemmelse Polder (vlakbij de zandwinner K3/Delta) en de Ooijpolder (ter hoogte van Groenlanden). Zo kan iedereen aan het begin van de herfstvakantie al een keer genieten van deze nieuwe toeristische verbinding die in de toekomst regelmatig zal gaan varen.
Op beide dagen gaat de pont vanaf 9:30u varen en rond 16:00u is de laatste overtocht. Kosten van de overtocht (enkele reis): €1 p/p (kinderen tot 6 jr. gratis).
NB: neem muntgeld mee want u kunt aan boord NIET pinnen. Op zaterdag is er een officieel moment en zullen wethouder Theo Janssen van Lingewaard en Sylvia Fleuren van Berg en Dal rond 11:00 uur de oversteek maken en hiermee de voorgenomen samenwerking tussen de betrokken gemeenten en de veerbaas Richard van Oijen bekrachtigen.
Pont Rheden
Wandelroutes
Er is een route uitgezet om vanaf de Bemmelse kant naar Oortjeshekken in de Ooijpolder te wandelen of andersom vanaf Oortjeshekken naar restaurant Zijdewinde aan Bemmelse kant. Nadrukkelijk gaat het bij deze proef om een VOETveer, dwz alleen wandelaars worden overgezet, de fiets mag niet mee aan boord. Later komen er uiteraard wel veerstoepen en een pad om vanaf de dijk bij de pont te komen, zodat de pont ook voor fietsers geschikt zal zijn. Maar kom ook deze keer gerust op de fiets naar de pont, want in de buurt van de oversteekplek kunt u uw fiets parkeren om vervolgens lopend verder te gaan naar de pont. Aan de overkant kunt u daarna naar één van beide restaurants wandelen en genieten van een welverdiende koffie, lunch of andere lekkernij om daarna via een iets andere route terug naar de pont te lopen om weer aan de goede kant van de rivier te eindigen. Bent u iets minder goed ter been of wilt u eens een ander soort vervoermiddel proberen, dan kunt u aan de kant van de Ooijpolder ook gebruikmaken van de milieuvriendelijke Zonnetrein. Deze elektrische voertuigen brengen u gratis van de aanlegplek van het voetveer naar restaurant Oortjeshekken en v.v.zonnetrein

Parkeren auto
In de Ooijpolder is parkeren aan of op de dijk in de buurt van het voetveer niet toegestaan. U wordt dan doorgestuurd richting de (deze dagen gratis!) parkeergelegenheid in de wei van Wim Reijnen, Erlecomsedam 2, Ooij (net voor Oortjeshekken). Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat u de auto bij restaurant Oortjeshekken neer zet, die parkeerplaats is alleen voor de gasten van Oortjeshekken.
Aan de kant van Bemmel zijn er verschillende plekken waar u kunt parkeren, zoals in de omgeving van De Sprok en restaurant Zijdewinde, maar ook op de parkeerplaats bij De Molenwei. De diverse toeristische parkeerplaatsen van park Lingezegen aan de Zandsestraat en Vossenpelsestraat bieden natuurlijk ook een prima vertrekpunt om naar de pont te wandelen of te fietsen.
Klik hier voor een grote versie van onderstaand kaartje.

PLattegrond voetveer - wandeling


19 september 2019

AANPAK ROTONDE bij LACO / OBC

De werkzaamheden aan de N839 (Van Elkweg) vorderen gestaag. De weg wordt voorbereid op de doortrekking van de A15 en op de voortdurend toenemende drukte op deze provinciale hoofdverbinding.  Voor de zomer zijn het Platform Haalderen en het Wpf Bemmel Oost met gemeente en provincie in overleg gegaan over de rotonde in de Van der Mondeweg bij het zwembad en OBC. De rotonde is de enige toegangsweg naar de wijk De Essenpas maar ook een belangrijke schakel in het verkeer van en naar Haalderen, Gendt en Doornenburg. Toch bleek de rotonde niet te zijn meegenomen in de huidige plannen voor de aanpak van de N839. Voor ons onbegrijpelijk, want Maar door de toenemende drukte in ochtend- en avondspits ontstaan er nu al steeds vaker opstoppingen rondom deze rotonde. Een belangrijke oorzaak van de vertragingen zijn de vele fietsende scholieren en forensen die op die zelfde tijden willen oversteken. De toenemende verkeersdrukte na aanleg van de A15 zal deze situatie nog aanzienlijk verergeren.

Vandaar dat de beide platforms deze situatie bij gemeente en provincie onder de aandacht hebben gebracht. O.a. hebben we het voorstel gedaan om deze rotonde om te bouwen tot een turborotonde met een dubbele baan die het verkeer van en naar de Essenpas scheidt van het verkeer dat van en naar Haalderen rijdt. De provincie stond daar niet onwelwillend tegenover en ging zelfs nog een stap verder: men ging ook onderzoeken of en hoe het fietsverkeer mogelijk veilig gescheiden zou kunnen worden van het autoverkeer. Opties waren een fietstunnel of een fietsviaduct. Onlangs werden we weer uitgenodigd voor een vervolggesprek met gemeente en provincie waarbij de verkeersdeskundigen van de provincie een hele reeks mogelijke oplossingen hadden uitgewerkt. De aanwezigheid van een hoofdgasleiding en de bovengrondse hoogspanningsmasten vormden daarbij complicerende factoren. Vooral het enorme ruimtebeslag van tunnel of viaduct bleek uiteindelijk op deze locatie niet te realiseren. Bovendien loste tunnel of viaduct nooit het hele probleem op maar slechts een deel daarvan.

Als echt alternatief bleek uiteindelijk maar één oplossing realistisch: de aanleg van een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Daarmee vallen de verkeersstromen in ochtend- en avondspits goed te verwerken, kan de installatie afgestemd worden op een groene golf met de volgende verkeerslichten bij de carpoolplek en zijn voor de fietsers veilige oversteekplekken te realiseren. Om de situatie op en rond de kruising te vereenvoudigen zouden de bushaltesdan  niet langer op de rijbaan gepositioneerd worden en kunnen de fietsers vanaf Haalderen al ruim voor de kruising op een veilige manier naar de zuidkant van de Van der Mondeweg worden geleid.

Alle betrokken partijen deelden uiteindelijk deze analyse. Dit is nog geen concreet plan en zal daarom nu verder zal worden uitgewerkt door de provincie. Voor alle duidelijkheid: aanpassing van de rotonde/kruising maakt GEEN deel uit van de huidige werkzaamheden en zal daarom niet op korte termijn gaan plaatsvinden. De plannen en gesprekken zijn gericht op realisatie binnen enkele jaren.

Wilt u meer weten over deze plannen en meer gedetailleerd wat wel en niet is overwogen?  Kom langs bij het spreekuur van het wijkplatform op de eerste dinsdag van elke maand.16 september 2019

AANPAK FIETS/BROMMER OVERLAST op WANDELPAD POELDRIK/ESSENPAS

Al jaren klagen een aantal bewoners met huizen grenzend aan het wandelpad op de grens van Oostervelden en Essenpas (Meander) over de overlast die zij ervaren van fietsers en brommers op dit wandelpad. Op zich hebben zij een punt, het betreft een voetpad waarop fietsen en brommers niet zijn toegestaan. Maar tegelijk zien we ook dat dit pad en zeker ook de oversteek over het briuggetje richting Essenpas en Laco een belangrijke verbindingsroute vormt voor bewoners van beide wijken en op grote schaal door passanten maar ook aanwonenden gebruikt wordt als fietspad.


Een paar jaar geleden richtte de ergernis zich vooral op de fietsers en brommers die dit pad over de volle lengte gebruikten als verbindingsroute tussen Dijkstraat/Wardstraat en de Essenpas en het OBC. Ons voorstel toen was het plaatsen van een fietssluis aan de kant van de Dijkstraat/Wardstraat zodat fietsers en brommers zich slechts met de nodige moeite op dit pad kunnen begeven. Tegelijk zou dit echter ook aanwonenden met kinderwagen, rollator of rolstoel kunnen hinderen. Het plan met de fietssluis bleef daardoor een voornemen dat niet werd uitgevoerd.

Poeldrik hekjes 1

De recentere klachten gaan meer over het fiets/brommerverkeer dat vanuit de Oostervelden over het woonerf van de Poeldrik naar het bruggetje richting Essenpas gaat. Ook fietsers/brommers die het paadje langs de tuinen van deze woningen gebruiken om richting OBC te gaan, worden als storend en ook gevaarlijk gezien.

In overleg tussen aanwonenden, het wijkplatform en de gemeente heeft de gemeente nu besloten op 3 punten het voetpad te voorzien van een eenvoudige fietssluis. Er komt een dubbelhek aan het einde van het voetpad bij de Heister, bij het begin bij Dijkstraat/Wardstraat en bij het bruggetje richting Essenpas. Fietsers kunnen deze hekje wel blijven passeren, maar zullen langzamer moeten rijden of even afstappen. Of dat voldoende is om effect te hebben op de ervaren overlast, is natuurlijk de vraag. Samen met de aanwonenden zullen we monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt.

Poeldrik voetpad 2

Op langere termijn is de wens van het wijkplatform om parallel aan het voetpad en precies onder de hoogspanningsleiding een echt fietspad aan te leggen dat het doorgaande fietsverkeer vanaf het centrum van Bemmel richting Laco/school en Lingepad een logische en veilige route moet bieden.


6 september 2019

BALLENVANGNET voor TRAPVELDJE DIJKSTRAAT/VIERMORGEN

Op een veldje langs de Dijkstraat ter hoogte van Viermorgen is enkele jaren geleden een voetbaldoeltje geplaatst dat eerder elders in de wijk stond, maar daar overlast gaf aan omwonenden. De afgelopen jaren leidde ook de nieuwe locatie een aantal malen tot klachten van omwonenden, maar uiteindelijk kwam er een positieve wending. De voetballende jongeren en de klagende ouderen gingen met elkaar in gesprek en door een zeer positieve opstelling van enkele betrokkenen ontstond er juist een steeds betere sfeer. Zo werden nu al enkele gezamenlijke buurtactiviteiten georganiseerd en ook trok men samen op in enkele wensen met betrekking tot het trapveldje: een goed ballenvangnet achter het doel, open grastegels in het veld waar nu geen grasspriet meer groeide en op termijn ook wat onderhoud aan doel en doelnet. Wijkplatform en gemeente waren positief en uiteindelijk heeft de gemeente  begin augustus een goed hekwerk geplaatst. Binnenkort volgen de open grastegels en later zal ook worden gekeken naar het doeltje en het doelnet.

Dijkstraat ballenvanger

Naar ons idee een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief  waarbij samen met het wijkplatform een moeilijke situatie zeer ten goede is gekeerd. Complimenten aan de betrokken jongeren en ouderen!


23 augustus 2019

HONDENUITLAATSTROOK HOEFSLAG VERPLAATST

Velen van u hebben waarschijnlijk de borden zien staan langs het voetpad aan de westkant van de Hofstede: "Hondenuitlaatstrook is verplaatst". Het leek ons een simpel verzoek, maar dat blijkt in de praktijk een stuk omslachtiger dan gedacht. De hondenuitlaatstrook langs dit voetpad lag de laatste jaren alleen aan de kant van het water. Net daar waar kinderen graag met schepnetjes in de weer zijn en waar de "poepmaaier" het minst gemakkelijk kan komen.Tot een aantal jaren geleden werd het gras aan beide zijden van het pad kort gehouden en geschoond van poep, maar de laatste jaren alleen die strook langs de sloot.

Vandaar ons verzoek aan de gemeente om ook de andere kant van het pad weer te maaien en de poep te ruimen. Nog beter: om de kant van de sloot niet meer als "poepstrook" aan te duiden. Zoiets kan niet zomaar worden gewijzigd en een heel besluitcircuit moest worden afgelegd tot en met een besluit van het college van B&W!  En dat alles om de paaltjes die de strook aanduiden een meter te verplaatsen ...
Inmiddels staan ze aan de goede kant en worden hondeneigenaren gewezen op deze "ingrijpende" verandering.

Hondenuitlaatstrook


25 juli 2019
AANLEG GLASVEZELNET BUITENGEBIED
Op allerlei plaatsen in Bemmel wordt er druk gegraven en kabels gelegd. Ook in de Essenpas is men nu al weken bezig met graafwerkzaamheden dwars door grasvelden en onder stoepen en bestrating door. Dit blijken werkzaamheden voor de aanleg van extra glasvezelkabels voor het buitengebied. Daarvoor is er ook een geul gegraven dwars door de Essenpas vanaf het glasvezelverdeelstation aan de Dijkstraat tot aan Haalderen. Erg netjes gaat het allemaal niet en we mogen hopen dat deze geul de komende jaren weer begroeid raakt en ook de bomen en trottoirs geen blijvende schade aan de operatie overhouden.


17 mei 2019

BEWONERSRAAD WaardWonen ZOEKT LEDEN IN ESSENPAS

Graag willen wij ons even aan u voorstellen:

wij zijn de Bewonersraad Lingewaard, de huurdersbelangenorganisatie voor alle huurders van Waardwonen.

Meer informatie: www.bewonersraadlingewaard.nl

Wij zijn op zoek naar leden binnen uw wijk welke ook in een bewonerscommissie willen plaatsnemen. Er zijn nog een aantal wijken in onze gemeente Lingewaard, zoals de uwe, waar nog geen bewonerscommissie actief is.

Wat is een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie zijn de ogen en oren van hun wooncomplex/buurt en behartigen de belangen van de huurders in hun wooncomplex en/of buurt.
In elke bewonerscommissie fungeert iemand als vast(e)) contactpersoon/aanspreekpunt voor zowel Woningcorporatie Waardwonen, de Bewonersraad Lingewaard en de overige huurders. Van hij/zij wordt verwacht om de overige bewoners op de hoogte te brengen (en te houden) van wat er zoal in de directe omgeving speelt of gaat spelen.

Hoe wordt een bewonerscommissie gevormd?
Iedere huurder kan zich bij ons aanmelden (bewonersraadlingewaard@gmail.com) voor zijn of haar wijk, buurt of complex.
Wij verzamelen alle geïnteresseerden en geven deze dan door aan Wooncorporatie Waardwonen. Daarna ontvangt u gedetailleerde informatie hoe e.e.a. verder kan worden ingevuld.

Waarom een bewonerscommissie?
Leuke nieuwe contacten in de buurt, meer inzicht en echte inspraak in de (onderhouds)plannen van Wooncorporatie Lingewaard, een verbetering van uw woonomgeving en een directe lijn bij vragen en/of problemen richting Waardwonen..


1 mei 2019

Wethouder Janssen aanwezig bij inloopspreekuur

Kom
ende dinsdag, 7 mei, houdt het wijkplatform weer het maandelijkse inloopspreekuur voor iedereen die vragen, opmerkingen of gewoon interesse heeft met betrekking tot de ontwikkelingen in en rond de wijken Essenpas en Oostervelden.

    Locatie: Gebouw Hofstede, Driestroom Dagbesteding (begane grond) Hoefslag 28

    Tijd: aanvang 19:30 tot ca. 20:30

Tijdens deze bijeenkomst zal ook wethouder Theo Janssen aanwezig zijn. De wethouder probeert tenminste eens per jaar bij elk wijkplatform langs te gaan om te zien en horen wat er speelt in de betreffende wijken.
Uiteraard kunt u hem tijdens het spreekuur ook zelf vragen of ideeën voorleggen voor zover ze ten maken hebben met het openbare gebied, verkeersveiligheid, groenvoorziening etc. 

Actuele onderwerpen waar we als platform momenteel mee bezig zijn: 

- Trapveldje Dijkstraat/De Korf
- Renovatie N839
- Rotonde bij zwembad/OBC
- Nieuwbouwplannen OBC
- Hofstedepark
- Maaibeleid
- Speelvoorzieningen algemeen
- Pontje Bemmel-Ooijpolder


Uiteraard staat het u vrij om ook andere onderwerpen in te brengen.


3 april 2019

ENQUETE SPEELRUIMTEPLAN

Momenteel is de enquête voor het nieuwe speelruimteplan uitgezet. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe kinderen, jongeren en (groot)ouders de openbare (speel)ruimte in Lingewaard ervaren. Op facebook wordt er positief op gereageerd en de enquête wordt goed ingevuld. We willen echter nog veel meer inwoners bereiken. De resultaten van deze enquêtes vormen immers de basis voor ons nieuwe speelruimteplan.   De enquête kan tot vrijdag 19 april 2019 ingevuld worden. Alvast dank voor de genomen moeite namens de Gemeente Lingewaard Zie hier de link naar de enquete of gebruik de onderstaande QR-codes                             https://www.lingewaard.nl/speelruimteplan5 maart 2019

ROTONDE BIJ LACO

Naar het oordeel van de wijkplatforms Haalderen Leeft! en Bemmel-Oost is de rotonde in de huidige vorm nu al een bottle neck in ochtend en avondspits. 's Ochtends vormt zich al een lange rij tot ver in Haalderen en 's avonds gebeurt het omgekeerde tussen afslag Bemmel en de rotonde. De komende jaren wil de gemeente weer stevig inzetten op woningbouw in Haalderen, Gendt en Doornenburg, waardoor de druk op de N839 alleen maar verder toe zal nemen. Tegelijk is er nog een tweede probleem, en dat is de veiligheid van de fietsers waaronder vele scholieren van o.a. het OBC en bezoekers van Laco. De stroom fietsers bij de rotonde is zelf een belangrijke factor in de vertraging voor het autoverkeer, maar levert ook een behoorlijk risico voor aanrijdingen, doordat de hele situatie rond de rotonde erg ingewikkeld en onoverzichtelijk is. Er hebben zich de afgelopen jaren dan ook al diverse redelijk ernstige aanrijdingen voorgedaan.

Vandaar dat Haalderen Leeft! en wpf Bemmel Oost aandacht hebben gevraagd bij gemeente en provincie voor deze situatie. Wij worden daarin gesteund door zowel Laco als OBC. Ook de provincie onderkent inmiddels dat de rotonde op de langere termijn niet ongewijzigd kan blijven, maar wil nu eerst de overige aanpassingen uitvoeren en daarna kijken wat nodig is. Dat betekent in ieder geval uitstel voor 2 tot 4 jaar voordat aanpassingen worden doorgevoerd.

De platforms Haalderen Leeft! en Bemmel Oost hebben zelf ook plannen gemaakt voor aanpassing van de situatie. Ons voorstel is om de rotonde zelf te veranderen in een turborotonde (denk aan de rotonde bij Huissen richting de Pleijroute) waardoor er 2 rijbanen op de rotonde beschikbaar zijn. Het verkeer uit de Essenpas en het verkeer uit Haalderen heeft dan elk een eigen rijbaan en kan gemakkelijker doorstromen. Hetzelfde geldt voor het verkeer vanaf Bemmel richting Haalderen: de rechterbaan zou dan een afslagstrook worden naar de Essenpas, de linkerbaan doorgaand verkeer naar Haalderen en Gendt.

Wat betreft de fietsers is ons voorstel om deze zoveel mogelijk al eerder naar de westkant van de weg te laten oversteken, bv ter hoogte van de Aldi of het Essenpaslaantje. Door daar een goede en veilige fietsersoversteekplaats te maken wordt een flink deel van de fitsers al ver voor de rotonde naar de juiste kant geleid en kan ook het nu gevaarlijke schuin oversteken ter hoogte van de Aldi in behoorlijke mate worden tegengegaan. Bij de rotonde zelf zouden we de oversteekplak wat verder van de rotonde af willen leggen, zodat ook daar met goede remmende maatregelen een veiliger oversteekplek kan worden gecreeerd.

Tenslotte hebben we de provincie gevraagd om eens kritisch te kijken naar de huidige bushaltes die de hele situatie nu nog meer complex maken. Opschuiven van deze haltes richting Haalderen naar hun oude locatie zou daarin een oplossing kunnen zijn. Recent is er een overleg geweest tussen provincie, gemeente Lingewaard, platform Haalderen Leeft en Bemmel Oost waarin de situatie en ondze voorstellen zijn besproken. De projectleider en verkeersdeskundigen van provincie en gemeente vonden onze voorstellen zeker het overwegen waard, maar de provincie maakte ook duidelijk dat het nu in gang gezette traject niet meer wordt gewijzigd. Zoals gezegd wil de provincie eerst de huidige plannen uitvoeren, dan de optredende knelpunten analyseren en de mogelijkheden onderzoeken en op basis daarvan weer een project gaan opzetten voor aanpassingen. Een traject dat dus zeker een aantal jaren op zich zal laten wachten.

Als Haalderen Leeft! en Bemmel Oost zijn we het niet eens met dit standpunt van de provincie. Ook de provincie onderkent dat er ook nu al problemen rond de rotonde spelen en deze de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Ook de oplossingsrichting lijkt voor alle betrokkenen vrij duidelijk en daarom is het voor ons onbegrijpelijk dat de provincie niet bereid is om nu al na te denken over dit merkwaardige missende stukje in de huidige plannen. Het betekent ook dat er voorspelbaar dubbele kosten gemaakt gaan worden en er over een paar jaar weer verbouwd moet worden aan dit deel van de N839.

Als platforms spreken we namens de wijken / kernen maar we zijn nu eenmaal geen gekozen vertegenwoordiging. Daarom zijn we wel heel benieuwd naar uw standpunt in deze. U kunt dat uiteraard aan ons en/of de gemeente en de provincie duidelijk maken. Stuur ons een mail of kom daarvoor naar de bijeenkomst op 14 maart in het OBC en vertel ons wat u er van vindt. In het kader van de doortrekking van de A15 gaat de provincie Gelderland de N839 (Van der Mondeweg/ Van Elkweg / Karstraat) ingrijpend aanpassen. Er is een plan gemaakt voor het traject vanaf de rotonde bij de Laco tot aan de rotonde bij industrieterrein Pannenhuis (Bemmel/Huissen). De weg wordt voor het grootste deel dubbelbaans, dus 2 rijstroken in elke richting en aparte afslagstroken voor verkeer naar Bemmel en de A15. Het fietsverkeer wordt aan de westkant geconcentreerd, het fietspad aan de oostkant wordt opgeheven om ruimte te maken voor de extra rijbanen. Vrijwel tegelijk is er nog een provinciaal plan in uitvoering voor de Van der Mondeweg, deze keer voor het traject vanaf de rotonde bij de Laco tot aan Gendt. Dit betreft vooral groot onderhoud en een aantal kleinere aanpassingen tbv de verkeersveiligheid.

Zie voor beide plannen onderstaand bericht met uitnodiging van de presentatie door de provincie op 14 maart a.s. Gaat het dus over de hele Van der Mondeweg? Nee, wonderbaarlijk genoeg wordt de rotonde bij de Laco in geen van beide plannen meegenomen. Hoe dat mogelijk is, kon ook de provincie niet goed  verklaren. Maar hoewel beide projecten inmiddels onder één projectleider vallen, laat de provincie deze 25 meter van de rotonde ongemoeid.
Is dat een probleem?

Rotonde N839 Laco
Ons voorstel:N839 turbo-rotonde voorbeeld

De hierboven getoonde rotonde is alleen een vergelijknbaar voorbeeld, niet een uitgewerkt voorstel voor deze plek.

Oneens met provincie


Uw mening?


5 maart 2019
INLOOPAVOND N839
Locatie : Drieske 4 te Bemmel De inloopbijeenkomst is bedoeld voor vragen over: • Wat is er te zien? • Een planning en er is een kaart met uitleg (Van der Mondeweg tussen Haalderen en Gendt) • Van de reconstructie van de weg is een video impressie (Karstraat/Van Elkweg tussen Huissen en Bemmel) • Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden Wanneer : donderdag 14 maart van 18.00 tot 20.00 uur
OBC de Essenpas,


Detailinformatie over N839 Van der Mondeweg tussen Haalderen en Gendt
• Globale informatie over N839 Karstraat/Van Elkweg tussen Huissen en Bemmel


Zie hier het persbericht van de provincie.


3 maart 2019

BANKJES

Recent hebben we nog een project afgerond: de twee boomstam-banken langs de Oude Kasteellaan, dat is het wandelpad langs de grote wadi. Vorige week zijn de banken op hun plek gezet en netjes afgesteld. De banken komen van dezelfde leverancier als het bruggetje en hebben dus een behoorlijk robuust karakter. Inmiddels heb ik van alle kanten al positieve reacties vernomen. Men vindt het echt een leuke aanvulling en aankleding van de ooit zo lege en kale wadi.


Bankje in de zon

29 januari 2019
Speelhuis in HofstedeparkVandaag heeft TnT Speeltoestellen het bestelde speelhuis in het Hofstedepark geplaatst.  Hiermee is het speeltuintje in het park compleet. Het is een uitgebreid huisje met glijbaan, tunneltje en diverse actieve elementen geworden, gericht op de leeftijdcategorie tot ca. 9 jaar. De plateaus zijn niet erg hoog, daarom mag bij dit huisje volstaan worden met de bestaande grasmat onder het huisje. Waarschijnlijk voegen we nog wel een paar open rubber tegels toe op de meest slijtage gevoelige plekken om modderpoeltjes te vermijden.   Met dit speelobject hopen we dat het park nog aantrekkelijker wordt voor ouders met jonge kinderen. Begin december hadden we het speeltuintje al rondom voorzien van een ligusterhaag en een draadversperring zodat het terrein in de toekomst weer veilig is voor de allerkleinsten. Voorlopig zijn de ligusterstruikje echter nog klein, dus let a.u.b. goed op uw kinderen met de sloot zo in de nabijheid.
2019- Speelhuisje1

2019 Speelhuisje2

2019 Speelhuisje3


22 januari 2019

IJSBAAN ??

Sinds afgelopen weekend vriest het weer en uiteraard hoopt iedereen dat we weer een mooie ijsbaan kunnen maken waar jong en oud plezier op heeft. Maar zoals velen inmiddels gezien hebben: er is geen ijsbaan en nu het ook nog flink is gaan sneeuwen is de kans dat deze er de komende dagen nog komt eigenlijk wel verdwenen.  Maar wat was het probleem?  De voorbereidingen waren beter dan ooit, de wadi was prachtig kort gemaaid en alle afvoeren / uitgangen voor het water waren tijdig afgesloten. Toen we echter de wadi vol lieten lopen met het water uit de sloot rond de Hofstede, leek het wel alsof we vergeten waren het stopje in de afvoer aan te brengen. Waar we in andere jaren in één keer de hele wadi blank konden zetten, ontstonden er nu slechts een paar grote plassen in het terrein en zakte het water in het slootje langs de Leidijk al na enkele uren weer.  Ook een tweede poging op  zondagmiddag had een vergelijkbaar resultaat: de sloot rond de Hofstede was vrijwel leeg, maar het water in de wadi wilde maar niet stijgen. Er lijkt maar één verklaring voor: de lage grondwaterstand die overal in Nederland maar zeker ook hier tussen de rivieren is ontstaan door het hele droge afgelopen jaar. Komt er deze winter nog meer vorst dan gaan we het zeker weer proberen, maar de kans dat het opnieuw mislukt blijft groot. Pas wanneer we weer een flinke hoogwater periode in de Waal hebben gehad, zou het grondwaterpeil een stuk kunnen stijgen.


7 januari 2019

Plannen voor 2019
Allereerst uiteraard de beste wensen voor het nieuwe jaar. Als wijkplatform hopen we ook dit jaar weer een aantal zaken voor elkaar te krijgen om de leefbaarheid in Oostervelden en De Essenpas te verhogen. Het zou ook heel plezierig zijn wanneer we het platform zelf dit jaar weer wat kunnen uitbreiden. Daarom een oproep aan ieder die daarbij wil helpen: kom langs bij het inloopspreekuur dat we elke eerste dinsdag van de maand houden en meld je aan! Een overzicht van de recente activiteiten en de plannen voor 2019: Hofstedepark: * Eind januari wordt het speelhuisje geleverd voor in het speeltuintje * De hagen rond speeltuintje en jeu de boules banen zijn geplant. Inmiddels zijn er ook draden gespannen om de de haag de kans te geven om uit te groeien * De komende weken wordt de wintersnoei uitgevoerd op de druivenplanten in de wijngaard. * In april/mei laat de gemeente een bedrijf komen om de grond rond de 3 moeraseiken (dat zijn de bomen met grondverlichting) te "ploffen". Onder hoge druk wordt er lucht en voedingsstoffen in de bodem geperst om deze boompjes een groei boost te geven. * We overleggen met de gemeente over de vervanging van de slechte grond in de rozenperken * Het plan om een ooievaarsnest in het park te plaatsen wordt afgestoft. Als de financien het toelaten, willen we zo'n paal laten plaatsen. Grote Wadi / Trapveld * Op korte termijn worden 2 boomstambanken geplaatst langs het Oude Kasteellaantje. * Het trapveld is opgeknapt, een nieuw voetbaldoel is geplaatst en het looppad op de dam is nu helemaal gereed * In de loop van het jaar gaan we verder met het plan voor een pannaveldje

Projecten

* Hofstedepark

* Trapveld/Pannaveld in grote wadi

*  Voetveer Bemmel-OoijpolderSitemap