Actuele projecten

De meeste zaken waar het wijkplatform mee bezig is, zijn eigen plannen en initiatieven, vaak na een vraag of verzoek van bewoners. Soms komt ook de gemeente of een andere instantie met vragen of plannen die door het wijkplatform moeten worden beantwoord of opgepakt.
Hieronder vindt u een aantal van de projecten / dossiers die momenteel lopen.

Heeft u daarover vragen of opmerkingen, dan kunt u ons uiteraard mailen of bellen, want uw mening is uiteraard van het grootste belang.

JOP
Een JOP is een Jongeren Ontmoetingspunt oftewel een "hangplek" voor jongeren. De gemeente Lingewaard is voornemens om eind 2011 of begin 2012 een JOP te plaatsen aan het Drieske, de parkeerplaats achter het OBC aan de kant van de Van Elkweg. Het wijkplatform begrijpt de algemene bezwaren en weerstanden van bewoners tegen een JOP, maar is van mening dat deze locatie met zorg is gekozen en zodanig is gelegen dat overlast niet volledig valt uit te sluiten, maar wel tot zeer aanvaarbare proporties beperkt kan blijven. Van alle mogelijke locaties binnen Bemmel is dit de plek waar de afstand ten opzichte van naburige huizen het grootst is en de sociale controle het best valt te regelen.
Een aantal bewoners van de Heister verzet zich nadrukkelijk tegen de komst van een JOP en is daarbij ook boos op de rol van het wijkplatform dat in hun ogen de komst van een JOP zou moeten tegengaan.
Lees hier het uitgebreide dossier


WADI PLAN
Het wadiplan is een initiatief van het wijkplatform en betreft de grote wadi tussen de Leidijk, Dwarsdijk en Hofstede. Doel is om de wadi in de winter als ijsbaan te kunnen gebruiken en in de rest van het jaar een bruikbaar trapveld voor de wat grotere jeugd tot stand te brengen. Eind 2009 zijn de eerste stappen hierin ondernomen waardoor er in de strenge winter 2009/2010 op de wadi kon worden geschaatst. Het vervolg verloopt echter behoorlijk moeizaam, deels omdat hier behoorlijk wat geld mee gemoeid is en deels omdat de plannen opgesteld worden in samenspraak met de bewoners en de gemeente en Waterschap de plannen beiden moeten goekeuren.
Eind 2009 heeft het plan de Leefbaarheidsprijs 2009 van LINGEWAARD WONEN gewonnen.
Zie hier meer over het wadiplan

HOFSTEDE PLAN
De Hofstede ligt als hoogste gebouw midden in de wijk, en vormt een logisch centrum. Het grote terrein aan de westkant van het gebouw is openbaar terrein maar is nu nog een kale grasvlakte. In het Hofstede plan wordt dit terrein omgevormd tot een parkje met een aantal voorziening voor de hele wijk.  Er zijn plannen van de gemeente, van de bewoners van de koophuizen binnen het complex en van het wijkplatform. De bedoeling is om al deze plannen samen te brengen in een overkoepelend plan voor het hele terrein. Lees verder op de pagina voor de Hofstede.


VERKEERSZAKEN
Vanaf de start van het wijkplatformenspelen verkeerszaken een belangrijke rol. Te hard rijden parkeren , onveilige oversteekplaatsen etc vormen bij alle wijkplatformen een steeds terugkerend onderwerp. 
Het wijkplatform Bemmel Oost heeft een aparte werkgroep voor verkeerszaken waar alle onderwerpen die hier rechtstreeks of indirect mee te maken hebben worden besproken en voorbereid.
Momenteel zijn er meerdere zaken in bewerking:
*  fietsen brommen op de voetpaden
*  hard rijden op Hoefslag/Ringdijk
*  parkeren Ringdijk
*  parkeren Hoefslag/Hofstede
*  parkeren Hoefslag
Lees hier verder

terug

Afgeronde projecten

Hier plaatsen we in de toekomst samenvattingen van recent afgeronde projecten.
Sitemap