Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG  onbekend

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 21:00


locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28


2 januari 2024

Beste wensen voor 2024!

Uiteraard wens ik u namens het wijkplatform Bemmel Oost weer alle goeds voor 2024!

VOORLOPIG GEEN INLOOPSPREEKUUR

Helaas heb ik ook een iets minder positief bericht: vanaf 1 januari zijn we als wijkplatform formeel dakloos geworden. De vaste vergaderplek in de benedenetage van het gebouw Hofstede is niet langer beschikbaar. De hele benedenetage wordt verbouwd. Er komen een aantal extra units voor bewoning en dat betekent dat er na ca. 14 jaar een einde komt aan onze vaste vergaderstek. We beraden ons hoe we verder gaan, zowel wat betreft de locatie als wat betreft de activiteiten. We gaan niet stoppen, we gaan door met de huidige activiteiten en u kunt ons blijven benaderen voor ideeën, wensen, klachten of andere zaken  betreffende de openbare ruimte in en rondom de Essenpas en Oostervelden. Mail uw bericht aan info@wijkplsatformbemmeloost.nl of bel me op 062258 3470.
En uiteraard houden we u ook op de hoogte via deze website en via de nieuwsbrief die we per mail verzenden.  

Zelf zal ik me zeker ook in 2024 blijven inzetten voor het Hofstedepark, de wadi etc. Maar voorlopig dus geen inloopspreekuren meer op een vaste plek en datum.

Etko Cretier


17 januari 2024

Oproep deelname project biodiversiteit bevorderen in de eigen omgeving

Persbericht 17-01-2024
Betreft: oproep deelname idee biodiversiteit bevorderen in eigen omgeving

Samen met Lingewaard Natuurlijk meer natuur in je tuin, balkon en je leefomgeving Lingewaard Natuurlijk is bezig met een idee om meer biodiversiteit in onze leefomgeving te realiseren. Dat kan al in je eigen tuin of op je balkon. Wij op zoek naar geïnteresseerden die daarmee samen met ons aan de slag willen.
Iedere week lees of hoor je wel iets over de biodiversiteit. Vaak zijn het grote projecten die gaan over het versterken van de biodiversiteit. Projecten die soms ver van ons afstaan. Maar hoe tof zou het zijn om in je eigen leefomgeving de biodiversiteit te versterken? Denk hierbij aan je eigen tuin of balkon.
Vanuit Stichting Lingewaard Natuurlijk willen we graag samen met wijkplatforms en andere geïnteresseerden kijken hoe jij de biodiversiteit van je eigen leefomgeving kunt versterken. We zijn daarom op zoek naar geïnteresseerden die samen met ons aan de slag willen gaan met de biodiversiteit van hun eigen leefomgeving. Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen aan dit project? Stuur dan een mail ter attentie van biodiversiteit in de leefomgeving naar:

Werkgroeplandschap@lingewaardnatuurlijk.nl

Vlinder

2 december 2023

INLOOPSPREEKUUR 5 DECEMBER

Dinsdag 3 oktober, vanaf 19:30
Locatie gebouw Hofstede, Hoefslag 28 in de Essenpas.
Ingang van de benedenetage naast de deur voor bewoners met de brievenbussen etc.

Komende dinsdag 5 december is het niet alleen Sinterklaasfeest maar ook houdt het wijkplatform Bemmel Oost weer een INLOOPSPREEKUUR. Inloop vanaf 19:30.

Mogelijk zitten we deze keer voor het laatst op onze vertrouwde locatie, gebouw Hofstede - Hoefslag 28 in de Essenpas. Er zijn plannen bij WaardWonen om de beneden-etage te verbouwen en mogelijk dat dat al in januari van start gaat. Mocht dat het geval zijn, dan gaan we op zoek naar een andere plek, liefst in of niet te ver van Essenpas en Oostervelden.

Tijdens dit spreekuur is onze nieuwe Gebiedscoördinator Barbara Nillisen als vertegenwoordiger van de gemeente Lingewaard aanwezig. Zij kan uw vragen, wensen of opmerking beantwoorden of overbrengen naar de gemeentelijke organisatie.

Uiteraard is weer iedereen welkom, met of zonder vraag of wens. En gezien deze mooie datum staan de pepernoten en warme chocolade melk op u te wachten.  Tot dinsdag !


2 december 2023

IJSBAAN GROTE WADI - Leidijk

Elk jaar proberen we met wat hulp van de gemeente de grote wadi bij de Leidijk voor te bereiden als ijsbaan. Helaas gaat het feest meestal niet door vanwege ontbreken van een bestendige vorst. En juist deze winter begint met een aantal mooie vriesdagen, maar zit een ijsbaan er voorlopig niet in: de wadi zelf staat nog vol hoge begroeiing. Elk jaar wordt de wadi ergens tussen eind oktober en begin december kort gemaaid zodat het hele terrein vrij is voor een mooie gladde ijsvloer. Maar door de extreem natte herfst is de wadi onbegaanbaar voor zware voertuigen. Zelfs als een tractor er in zou kunnen komen, kan hij er waarschijnlijk niet meer uit. En al helemaal niet met een hanger vol maaisel. Vandaar dat er nog altijd niet is gemaaid en voorlopig ziet het er niet naar uit dat dit de komende weken alsnog mogelijk is.
De opdracht staat nog wel uit bij de aannemer, dus wanneer zich de kans voordoet hoop ik dat hij de klus alsnog kan klaren, maar voor nu is de situatie dus niet erg hoopvol.... Het is niet anders.


2 december 2023

SAMENWERKING WIJKPLATFORMS BEMMEL

Vorige week zijn de verschillende wijkplatforms van Bemmel bij elkaar geweest. Aanleiding waren zorgen vanuit het weer opgerichte wijkplatform Bemmel Centrum over de leegstand van winkels in het centrum. Aangezien het centrum voor alle Bemmelnaars van belang is, voelen alle wijkplatforms zich betrokken bij wat er in het centrum plaatsvindt. Over de leegstand is gesproken met wethouder Hubers, de ambtenaar voor economische zaken en Louis Du Pré, centrummanager Lingewaard. Echte oplossingen zijn er in zo'n overleg natuurlijk niet direct te verwachten, maar de platforms maken zich wel zorgen over de ideeën bij de gemeente om op termijn De Kinkel en de bibliotheek op hun huidige locaties op te heffen en onder te brengen in de leegstaande winkelgalerij de Assenburg. Een vraag die hierbij is gesteld: wiens probleem wordt zo eigenlijk opgelost?
Wat ook naar voren kwam was dat er eigenlijk geen breed gedragen actuele visie ligt op de inrichting en toekomst van het centrum. Afgesproken is dat er vanaf nu één of twee vertegenwoordigers van de wijkplatforms deel gaan uitmaken van de werkgroep waarin tot nu alleen gemeente, ondernemersvereniging en vastgoedeigenaren vertegenwoordigd zijn.
Verder hebben de wijkplatforms tijdens deze bijeenkomst afgesproken vanaf nu meer gezamenlijk op te trekken en ook 3 of 4 keer per jaar gezamenlijk te vergaderen.

30 september 2023

INLOOPSPREEKUUR 3 OKTOBER

Dinsdag 3 oktober, vanaf 19:30
Locatie gebouw Hofstede, Hoefslag 28 in de Essenpas.
Ingang van de benedenetage naast de deur voor bewoners met de brievenbussen etc.

Iedereen is welkom, u kunt vragen stellen, ideeën voorstellen of gewoon langskomen om te horen wat er zoal in de buurt speelt of gaat gebeuren.

  • Onrust rond Hofstede - vervolg

We beginnen deze keer weer met de problematiek en eerdere gerezen onrust rond het gebouw Hofstede en Driestroom.
Na de bijeenkomst in juli is er het nodige gebeurd, deels betreft dat organisatorische veranderingen, maar er is ook gesproken met betrokkenen buiten Driestroom. Recent lijkt er sprake van verbetering van de situatie.
Voor alle duidelijkheid: het wijkplatform is in deze zaak faciliterend, de inhoudelijke verantwoordelijkheid ook voor dit deel van de bijeenkomst ligt bij Driestroom. Namens Driestroom is directeur Marleen Dessing-Bressers aanwezig.
Zij zal meer uitleg geven en vragen beantwoorden.

  • Afscheid Gerrit Kurvers als gebiedscoördinator voor wijkplatform Bemmel Oost 

Deze maand gaat Gerrit Kurvers met pensioen. Gerrit is onze gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard en vanuit die rol al meer dan 20 jaar onderdeel van ons wijkplatform. Na vele jaren hechte samenwerking, door dik en dun, komt er een einde aan zijn rol in ons platform. Gerrit was bij uitstek de man die probeerde van binnen uit bij de gemeente de "paarse krokodil" houding van veel van zijn collega's te doorbreken. Dinsdag zal hij voor de laatste keer bij ons platform aanwezig zijn en daarbij zal hij zijn opvolger aan ons introduceren.
Velen van u zullen in de loop der tijd Gerrit weleens hebben gesproken, met vragen hebben benaderd of met hem hebben samengewerkt. Dus mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u bij deze gelegenheid nog even een keer uw waardering (naar ik hoop!) naar hem uitspreken. 
Gerrit Kurvers


  • Andere onderwerpen:

Lopende onderwerpen op het moment zijn:
- Nieuwbouw OBC
- aanpassing Van der Mondeweg tussen Aldi en Laco
- vraag om extra hondenpoep-prullenbakken voor zowel Essenpas en Oostervelden bij gewone groenstroken
- verbouw benedenetage gebouw Hofstede

Er zijn op deze onderwerpen nu geen recente ontwikkelingen te melden, maar we kunnen uiteraard wel uitleg geven over de stand van zaken mbt deze onderwerpen.

  • Uw vraag, wens, plan of voorstel

Uiteraard is ieder welkom met vragen, opmerkingen, wensen en plannen mbt tot onze wijken of de directe omgeving. 
Misschien hebben we direct een antwoord, of kunnen we u helpen met verwezenlijking of adviseren over de juiste ingang bij bv de gemeente etc.

3 september 2023

INLOOPSPREEKUUR 5 SEPTEMBER
NIEUWSBRIEF


De vakantieperiode en het natte deel van de zomer zitten er op, dus hoog tijd voor beter weer en een nieuw INLOOPSPREEKUUR van het wijkplatform.

Dinsdag 5 september, vanaf 19:30
Locatie gebouw Hofstede, Hoefslag 28 in de Essenpas.
Ingang van de benedenetage naast de deur voor bewoners met de brievenbussen etc.

Iedereen is welkom, u kunt vragen stellen, ideeën voorstellen of gewoon langskomen om te horen wat er zoal in de buurt speelt of gaat gebeuren.

Overlast van één of enkele cliënten van Driestroom

Voor de vakantie waren op verzoek van Driestroom Begeleid wonen ook alle aan- en omwonenden van de Hofstede uitgenodigd vanwege een aantal incidenten en ervaren overlast. De opkomst was groot en er werd door meerdere mensen ook het nodige aan klachten en irritaties geuit over de periode daarvoor. Wat mij, als voorzitter van het wijkplatform, maar daarmee eigenlijk een relatieve buitenstaander, daarbij opviel, was dat het vooral heeft geschort aan communicatie tussen Driestroom en de overige bewoners van het gebouw die niet met Driestroom verbonden zijn.
Ik heb begrepen dat Driestroom dit ook heeft onderkend en de komende weken direct wil communiceren met deze groep betrokkenen. Bij het inloopspreekuur van het wijkplatform op 3 oktober wordt dan weer iedereen uitgenodigd, dus ook alle andere omwonenden, om verder te praten over de situatie en wat daar aan gedaan gaat worden.

Hondenpoep 1
Een bewoner van de Ringdijk heeft ons gevraagd meer te doen m.b.t. de overlast van hondenpoep. Zij is zelf hondenbezitter en zij gaf aan dat ze de hondenpoep afvalbakken bij de Wadi prachtig vindt, maar dat deze bakken eigenlijk op veel meer plekken in de wijk zouden moeten staan, vooral daar waar groenstroken nu gebruikt worden als uitlaatstrook maar waar wel gewoon de algemene opruimplicht geldt. Door bakken + zakje dichtbij die locaties voorhanden te hebben, hoopt zij (en wij uiteraard ook!) dat hondenbezitters daardoor worden aangespoord om de troep van hun hond daadwerkelijk op te ruimen. Je hoeft dan het volle zakje niet de hele wandeling in je hand te houden, maar kan deze ter plekke in een prullenbak gooien. Als wijkplatform lijkt ons dit een goed voorstel. We zullen dit oppakken met de gemeente.
Maar daarom aan u de vraag om locaties door te geven waarvan u denkt dat die daar zeer geschikt voor zijn.
Dus groenstroken waar nu veel poep belandt en de gewone opruimplicht geldt. Let wel: de enige plekken waar GEEN opruimplicht geldt, zijn de officiële uitlaatstroken die met paaltjes zijn aangegeven en die u ook kunt vinden op de gemeentelijke website. Deze worden wekelijks min of meer gereinigd.

Hondenpoep 2
Ik ben zelf hondenbezitter maar er moet mij wel iets van het hart betreffende sommige medehondenbezitters. Op tal van plekken, maar zeker ook rond de wadi, de Ward etc kom ik dagelijks tegen dat mensen hun hond (het betreft volgens mij ook vaak "hondje" want kleine keutels!) gewoon op een pad, stoep of andere loopplek laten poepen. Ik maai nu al jaren paadjes in de grote wadi als looppaadjes en nog nooit was het aantal hondendrollen midden op deze paadjes zo groot als nu. Het is zo gemakkelijk om je hond te leren op het gras van de poepstrook of voor mijn part in het hoge gras naast de paden te poepen (al geldt daar evengoed de opruimplicht). Maar gemakzucht of de vrees voor natte pootjes (bij het baasje) maakt blijkbaar dat een aantal mensen kiezen voor de in mijn ogen asociale oplossing. Dat ergert mij, maar ik denk ook veel anderen, al of niet hondeneigenaren. Ik zou u daarom willen oproepen als u dat ziet gebeuren er gewoon wat van te zeggen. Dat kan de overlast misschien toch een beetje verminderen en de acceptatie van honden door niet-hondenbezitters in onze wijken alleen maar ten goede komen.

Hondenpoep3
Zoals velen van u wel weten ben ik al jaren actief in het Hofstedepark. Vaak vergezeld van mijn eigen hond Kaja. Ik laat haar altijd eerst uit voordat we het park in gaan, want het park met zijn paden, bloemen en kinderspeelplek is wel de laatste plek waar je hondenpoep wilt tegenkomen.
Helaas liggen ook daar veel meer dan in eerdere jaren met regelmaat drollen. Dus daarom ook hiervoor mijn oproep:  laat uw hond svp eerst op de daarvoor geschikte plekken uit en gaat het dan toch mis, ruim het even op.

Nieuwbouw OBC

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag kennis gemaakt met de nieuwste plannen voor de nieuwbouw OBC.
Voor alle geïnteresseerden is er een nieuwe presentatie van deze plannen op woensdag 25 oktober. Waarschijnlijk aan het begin van de avond.

Huiskamerproject benedenetage Hofstede
Inmiddels hebben we verschillende voorstellen ontvangen m.b.t. het idee voor een  huiskamer of gemeenschappelijke ruimte voor de buurt in een gedeelte van de benedenetage van het gebouw Hofstede. Het betreft ideeën voor de inrichting en bv een wekelijks of maandelijks gebruik van één of enkele uren. Maar we horen graag ook van u wanneer u een idee hebt waarvoor zo'n ruimte in de wijk geschikt zou kunnen zijn. Waar je daarbij aan kunt denken zijn bv workshops, een tentoonstelling, een buurt- of straatoverleg op een locatie in de nabijheid. Maar misschien ook wel een cursusruimte voor de jaarlijkse AED-instructie?  Laat het ons weten dan nemen we dat mee in het voorstel.  

Er heeft overigens nog geen vervolggesprek plaatsgevonden met WaardWonen en/of gemeente. Dat gaat hopelijk nu wel gauw gebeuren.


30 juli 2023

GEEN INLOOPSPREEKUUR AUGUSTUS,
Volgend inloopspreekuur 5 september

GEEN INLOOPSPREEKUUR op 1 augustus.
Vanwege vakanties zijn de meeste bewoners op dit moment op vakantie. Er zijn ook geen urgente zaken die wij te melden hebben. Daarom slaan we dit jaar augustus een keer over.
Wanneer u wel dringende zaken te bespreken hebt, dan kunt u uiteraard via mail of telefonisch even contact met mij opnemen. 
Het volgende inloopspreekuur vindt plaats op dinsdag 5 september.

30 juni 2023

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Vervolg bijeenkomst DRIESTROOM-Hofstede
Het inloopspreekuur in juli stond op verzoek van Driestroom vooral in het teken van het overleg dat de Driestroom organisatie met de omwonenden van het gebouw Hofstede wilde voeren.
Er was sprake van een forse opkomst van zowel bewoners van de flat zelf, de grondgebonden woningen van het gebouw Hofstede en diverse omwonenden uit de iets verdere omgeving. Er bleek bij een aantal mensen een behoorlijke mate van frustratie en ergernis over de  gang van zaken tot nu toe, de ervaren overlast en de gebrekkige communicatie hierover met Driestroom.
Vanuit Driestroom is er nu een telefoonnummer gegeven waar naar gebeld kan worden met de aanwezige begeleiding: 0615339196

Driestroom gaf tijdens het overleg aan open te staan voor meer en betere communicatie, met name met een aantal zeer direct betrokken groepen. Tijdens de vergadering werd aangegeven dat het inloopspreekuur in september gebruikt zou worden voor het vervolg.
Inmiddels heeft Driestroom aangegeven dat dit te weinig tijd laat voor een goede voorbereiding. Vanwege vakanties kan pas eind augustus, begin september verder intern overlegd worden. Daarom hierbij de aankondiging dat dit vervolg zal plaatsvinden tijdens het inloopspreekuur van 3 oktober.
Waarschijnlijk vindt er intussen al wel overleg plaats tussen Driestroom en enkele specifiek betrokkenen.


Ideeën voor benedenetage Hofstede
De benedenetage van de Hofstede staat al jaren leeg. WaardWonen is eigenaar en heeft plannen om de etage om te bouwen in een aantal wooneenheden. Vanuit het wijkplatform maar ook enkele omwonenden is er nu een idee om tenminste 1 maar liever 2 van de bestaande ruimten te behouden voor algemeen gebruik voor de wijk en dit deel van onze woonomgeving.
Zo maakt het wijkplatform al jaren gebruik van een vergaderruimte en zou dit graag voortzetten. Tegelijk zou een algemene ruimte ook kunnen fungeren als "huiskamer"  voor de wijk, zoals de gemeente inmiddels op meer locaties tot stand wil brengen. Een plek waar een aantal sociale activiteiten kunnen plaatsvinden, bv kaart- of biljartavonden, gezamenlijk koken, exposities van door wijkbewoners gemaakte kunst, kleinschalige bijeenkomsten en vergaderingen tot ca. 20/30 personen. Zeker denkbaar is dat daarbij de buitenruimte onder de kastanjeboom in specifieke gevallen betrokken kan worden.

Een ander concreet idee van een wijkbewoner is om in een afzonderlijke ruimte een informatiecentrum annex spreekplek te creëren voor mensen met levensvragen. Denk daarbij aan vragen met betrekking tot ernstige of zelfs terminale ziekte, overlijden van een naaste, acceptatie van beperkingen en handicaps etc. Vraagstukken waar vroeger een priester of dominee een luisterend oor voor kon bieden, maar waarmee je in deze tijd van ontkerkelijking eigenlijk nergens meer terecht kunt, althans in een nabije en vertrouwde omgeving. Natuurlijk kan maatschappelijk werk en/of de huisarts hierin wel een rol spelen, maar dat zal altijd beperkt in tijd en aandacht zijn. De enorme druk op de betaalde zorg, de verwachte bezuinigingen op maatschappelijke zorg en tegelijkertijd de voortdurende toename van het aantal ouderen en alleenstaanden vraagt om creatieve oplossingen waarbij steeds meer gebruik zal worden gemaakt van vrijwilligers.
Het idee is nu om daarvoor een ruimte tot stand te brengen waar je als bewoner van Bemmel of Haalderen naar toe kunt gaan om te praten met mensen met ervaring die je steun en advies kunnen geven. Maar ook een plek waar je als ernstig zieke, als je daar behoefte aan hebt, nog een aantal uren per dag naar toe zou kunnen gaan om gewoon in een zorgzame en prettige omgeving even onder de mensen te zijn. De Hofstede, mooi centraal en toegankelijk gelegen met voor de deur de ommuurde tuin met kastanjeboom en het park als rustige maar ook weer niet doodstille en klinische omgeving, zou hiervoor een werkelijk ideale locatie kunnen zijn.
Voor alle duidelijkheid: het plan is dus niet om er een echt hospice van te maken, want dat vergt nog veel meer aan ruimte en voorzieningen en is hier niet realistisch.

En wat vindt u?
> We zijn uiteraard ook erg benieuwd naar uw ideeën voor deze ruimten. Graag horen we wat u van de huidige voorstellen vindt. Bent u geïnteresseerd om in de toekomst gebruik te maken van zo'n "huiskamerruimte", bv voor een vergadering of workshop, of om eens mee te doen met een gezamenlijke maaltijd, een kaart- of biljartavond?
> En wat vindt u van het idee van zo'n informatiecentrum / spreekplek voor levensvraagstukken? Kunt u zich daar iets bij voorstellen?  Bent u misschien geïnteresseerd om daar op één of andere manier een bijdrage aan te leveren?  We horen het graag!

Vandaal actief in wijk
Enkele bewoners van de Waterwolf bij de ingang van de wijk zijn de afgelopen weken slachtoffer geworden van een vandaal. Op 2 verschillende momenten zijn in totaal 3 auto's over meerdere portieren en carrosserie delen zwaar gekrast. Het gaat om een aanzienlijke schade per voertuig. Er zijn camera beelden van deurbel camera's waarop 's nacht een persoon met een scherp voorwerp bij de auto's wegloopt.
Mocht ook uw voertuig opeens bekrast zijn en hebt u nog geen aangifte gedaan bij de politie?  Doe dit dan zo spoedig mogelijk en neem ook even contact op met één van de getroffen personen aan de Waterwolf:  mail even uw naam en telefoonnummer aan Ada   leliemeer@UPCmail.nl Mogelijk valt er met meer aangiften en meer camerabeelden een dader te achterhalen.

30 juni 2023

INLOOPSPREEKUUR 4 juli

Komende dinsdag 4 juli kunnen we toch weer een inloopspreekuur houden in het gebouw Hofstede. Vorige maand was dat niet meer mogelijk omdat de beneden etage niet langer gehuurd werd door Driestroom. Inmiddels is het huurcontract alsnog met enkele maanden verlengd waardoor het de komende maanden toch mogelijk is om gebruik te maken van een ruimte op de benedenetage.
Meubilair is nog even een vraagteken, dus komt u komende dinsdag naar de bijeenkomst, neem dan zo mogelijk zelf even een klapstoeltje of kruk mee.

Aanvang:      dinsdag 4 juli vanaf 19:30
Locatie:        gebouw Hofstede, Hoefslag 28 (aparte ingang naast voordeur
                   van het gebouw)

Voor wie:     alle inwoners van de wijken Essenpas en Oostervelden
                  Maar het staat ieder ander ook vrij om te komen als u
                  geïnteresseerd bent in wat
er speelt in deze wijken en buurten.

TOELICHTING DRIESTROOM OP RECENTE INCIDENTEN
Tijdens dit komende spreekuur zijn specifiek ook de direct omwonenden van het gebouw De Hofstede uitgenodigd. Het is de bedoeling dat in het eerste deel van het overleg door Driestroom meer verteld gaat worden over de situatie in en rond het gebouw. Nadrukkelijk zal uitleg gegeven worden over enkele incidenten van de afgelopen weken die geleid hebben tot ongerustheid bij sommige omwonenden.

Namens Driestroom zal teamleider Ronny Kaemingk en kolomdirecteur Sascha Stoffelen aanwezig zijn. Vanwege een andere afspraak kunnen zij echter slechts tot 20:00 aanwezig zijn. Mocht dat noodzakelijk zijn, dan kunnen er afspraken gemaakt worden over een vervolg op een ander moment.
 

TOEKOMST BENEDENETAGE HOFSTEDE
De benedenetage van het gebouw Hofstede was sinds de start gehuurd door Driestroom. Na vertrek van Driestroom Dagbesteding stond deze etage nu al jaren nagenoeg leeg. Ondertussen liep het huurcontract van Driestroom met WaardWonen nog wel gewoon door. In mei is daar een einde aan gekomen en is de etage teruggegeven aan WaardWonen. Daar werkt men nu aan plannen om de etage een andere invulling te geven.

Het huidige plan is om de hele etage eind 2023 of begin 2024 om te bouwen tot 7 nieuwe appartementen. Tot de verbouwing is de etage nu toch weer tijdelijk beschikbaar gesteld aan Driestroom en daardoor mogen we ook onze vergadering daar nu nog een aantal maanden houden.

Vanuit het wijkplatform is er de wens om tenminste één van de ruimtes op de begane grond in de toekomst te behouden voor diverse wijk- en buurtgebonden activiteiten. Dat kunnen vergaderingen van het wijkplatform zijn, overleggen van een straat- of buurtvereniging, of een vergadering van een club waar u deel van uitmaakt. Ook een tijdelijke expositie of workshop zou dan tot de mogelijkheden kunnen behoren. De kunstexpositie eind april was hiervan een prachtig en succesvol voorbeeld! In beginsel dus elke (bescheiden) activiteit waarvoor deze ruimte met ca. 15 tot 30 zitplekken zich leent. Hiervoor zou de ruimte naar ons idee wel over een eigen toilet en keukentje moeten beschikken + opslag van bv meubilair, statafels etc.  

Recent is de gemeente Lingewaard een "huiskamer project" gestart. Daarbij is het idee om diverse kernen en wijken een plek te creëren waar kleinere sociale projecten kunnen plaatsvinden. Denk bv aan een koffie ochtend voor alleenstaanden en ouderen, een keer gezamenlijk eten voor alleenstaanden, een kaartavond of een middag spelletjes voor kinderen uit de wijk. Dit project is nog in een beginstadium, maar samen met de gemeente zouden we erg graag zorgen dat er in onze wijk in ieder geval één ruimte is, die voor meer algemene doeleinden bruikbaar is. De beoogde ruimte op de benedenetage zou naar ons idee dan ook uitermate geschikt zijn voor het huiskamerproject. Daarover wordt ook overlegd met WaardWonen. Vanuit de gemeente is nu de vraag bij het wijkplatform neergelegd om de interesse in zo’n algemene ruimte / huiskamer te peilen onder de bewoners van de wijk.

Hofstede


ZELF EEN VOORSTEL OF IDEE VOOR DE “HUISKAMER“? LAAT HET ONS WETEN!
Hebt u zelf een voorstel of idee waarvoor deze ruimte ingezet kan worden? Laat het ons weten. Kom dinsdag langs of stuur even mailbericht naar info@wijkplatformbemmeloost.nl om dat aan ons te melden. Voor nu is elk idee goed, we gaan uit van wat mogelijk is en dus niet direct roepen wat ONmogelijk is.

ANDERE ONDERWERPEN TIJDENS INLOOPSPREEKUUR
Uiteraard zullen we ook deze keer weer de stand van zaken bespreken rond de aanpak van de Van der Mondeweg tussen Laco en Aldi, de stand van zaken met betrekking tot bouwprojecten in Haalderen (o.a de geplande 150 huizen voor diverse doelgroepen) en eventuele andere onderwerpen op het gebied van verkeer en wonen.

Tijdens het inloopspreekuur is het uiteraard mogelijk al uw vragen te stellen, ideeën naar voren te brengen en initiatieven “in de groep te gooien”!

Zoals gebruikelijk zal bij de vergadering gebiedscoördinator Gerrit Kurvers aanwezig zijn namens de gemeente Lingewaard.

Graag zie ik u tijdens ons inloopspreekuur komende dinsdag 4 juli!
Met vriendelijke groet,
Etko Cretier, vz. Wijkplatform Bemmel Oost


30 mei 2023

INLOOPSPREEKUUR 6 juni

Komende dinsdag 6 juni is weer de 1e dinsdag van de maand dus de vaste dag voor ons inloopspreekuur.
Echter, op dit moment hebben we een probleem met de locatie, het gebouw Hofstede, Hoefslag 28. De begane grond verdieping is sinds medio mei niet langer gehuurd door Driestroom. Eigenaar van het gebouw is WaardWonen. Er zijn plannen om de benedenetage van het gebouw aan het einde van 2023 te verbouwen. Tot die tijd proberen we toestemming te krijgen om een ruimte aan de kant van de ommuurde tuin met de kastanjeboom te blijven gebruiken.
De komende dagen zullen we op deze plek laten weten of het inloopspreekuur door kan gaan of niet.

11 april 2023

INLOOPSPREEKUUR 2 mei

Komende dinsdag 2 mei is weer de 1e dinsdag van de maand dus de vaste dag voor ons inloopspreekuur.
Locatie als altijd gebouw Hofstede, Hoefslag 28 en we starten weer om 19:30.

Vorige maand was ook wethouder Nick Hubers aanwezig. Hij vertelde een aantal zaken over ontwikkelingen vanuit de gemeente en diverse bezoekers hadden ook wat vragen voor de wethouder.
Daarna kwamen als gebruikelijk diverse onderwerpen voorbij die in en om onze wijken Oostervelden en Essenpas spelen.


Wat betreft komende dinsdag:
Iedereen is weer van harte welkom met vragen, ideeën of gewoon belangstelling voor de zaken die in en om de wijken spelen.  Komende dinsdagavond is er weer het gebruikelijke inloopspreekuur van het wijkplatform Bemmel Oost

27 april 2023

Laatste Nieuws

Hieronder enkele recente ontwikkelingen en nieuwtjes. Deze komen tijdens het inloopspreekuur op 2 mei zeker even aan de orde.

OMGEVINGSVISIE BEMMEL - HAALDEREN
Een belangrijke ontwikkeling is het nu ook formeel stopzetten door de gemeente van de Omgevingsvisie Bemmel-Haalderen. We ontvingen een formeel bericht van de gemeente met deze boodschap. In de praktijk was het dit traject na het vertrek van wethouder Helga Witjes begin 2022 al stil gevallen.
In die periode hadden we ook samen met het platform Haalderen Leeft! een alternatief uitgewerkt dat een breder perspectief bood voor woningbouw en ontsluiting in een groot deel van Lingewaard. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bleken de meeste politieke partijen in beginsel positief over dit plan. Het werd zelfs opgenomen in het coalitie akkoord van het huidige college. Daarin werd vermeld dat het plan verder bekeken zou worden en onderzocht op haalbaarheid. We zijn inmiddels een jaar verder en de aandacht van de gemeente lijkt zich moment yeel te concentreren op een aantal andere ontwikkelingen, zoals de bouw van 150 tijdelijke huizen aan de zuidkant van Haalderen, huizenbouw in Huissen en Gendt. Toch verwachten we de komende jaren wel degelijk grootschalige huizenbouw in het gebied Haalderen/Bemmel en we blijven hoopvol dat de gemeente daarbij ons voorstel zeer serieus overweegt.

DOORTREKKEN A15
Uit de media heeft u kunnen vernemen dat de Raad van State tegen alle verwachtingen in een belangrijk bezwaar tegen de aanleg van de verlengde A15 heeft verworpen. Er hoeven geen specifieke lokale maatregelen te worden getroffen om stikstof depositie op meer dan 25 km van de plek waar deze wordt veroorzaakt te compenseren. Daarmee is nog niet het laatste woord over de doortrekking gesproken, maar de kans dat de resterende bezwaren worden afgewezen is hiermee wel aanzienlijk toegenomen.
Dat zou dan betekenen dat het bouwtraject na jaren stilstand weer op gang gaat worden gebracht. Of er dan weer een nieuwe aanbesteding nodig is en hoe lang het duurt voordat er weer een nieuwe projectorganisatie is opgetuigd is ongewis. Maar verwacht mag worden dat daar dan toch wel weer 1 of 2 jaar mee gemoeid zijn. Als wijkplatform Bemmel Oost zijn we al jaren gesprekspartner van gemeente, ViA15 (Rijkswaterstaat) en de bouwcombinatie over alles rondom de mogelijke aanleg van deze weg.

HONDENLOSLOOPGEBIED Grote Wadi Leidijk
Ook dit heeft even geduurd maar het aanwijzen van de grote wadi langs de Leidijk als hondenlosloopgebied is inmiddels afgerond.
Samen met de mensen van de gemeente zijn de plekken voor 3 hondenpoep-afvalbakken met gratis zakjes en de plekken voor de borden met de aanduiding van dit gebied bepaald. De prullenbakken staan er inmiddels. De bordjes "Hondenlosloopgebied" volgen op korte termijn.

Voor alle duidelijkheid het volgende:
In de wadi is in beginsel een opruimverplichting voor hondenpoep. Alleen op het Kasteellaantje is er geen opruimverplichting. De bermen van het laantje worden ca. eens per week door de gemeente ontdaan van hondenpoep.
Het gebied wordt NIET voorzien van hekken. Aan de kant van de Leidijk vormt het slootje en de lage ligging van de wadi de afscheiding met de openbare weg. Uw hond uitlaten op dit terrein is uiteraard altijd op eigen risico.
Heeft u geen of onvoldoende controle over uw hond, laat hem dan niet los.
Is uw hond agressief of onbetrouwbaar naar andere honden, mensen en vooral spelende kinderen, dan is los laten lopen onverantwoord, al helemaal op deze plek binnen een woonwijk. Houdt uw hond dan aangelijnd en laat hem niet los in de wadi en gebruik bij agressieve honden altijd een muilkorf!
Wijngaar palen 1
HOFSTEDEPARK
In het Hofstedepark ligt een kleine wijngaard met enige tientallen wijnstokken die in de zomer meterslang uitgroeien en uiteraard ook behoorlijk wat druiven produceren. Maar na 10 jaar begon de wijngaard toch wat af te takelen. Veel palen waar de wijnranken op steunen waren doorgerot. Afgelopen weken hebben we de oude palen verwijderd, nieuwe palen gekocht en verduurzaamd en enkele dagen geleden weer geplaatst. Een flinke klus om deze dikke, zware en 3 meter lange palen weer goed in de grond te krijgen. Nu doe ik veel onderhoud in het park in mijn eentje, maar mijn lijf werkt niet altijd meer zoals ik gewend was en gelukkig kreeg ik voor deze klus hulp van mijn zoon Joren. Samen hebben we de palen weer netjes kunnen plaatsen. Ik hoop dat deze een jaar of 15 gaan uithouden. En daarom langs deze weg een bedankje aan mijn zoon een paar leuke actiefoto's!
wijngaard palen 2

wijngaard palen 3


11 april 2023

Expositie : Kunst in de wijk

Drie enthousiaste kunstliefhebbers uit Bemmel: Els van Brakel-van Huet, Marga en Geert  Roelofs, wonend in dezelfde wijk, gaan in het weekend van 29 en 30 april samen exposeren.

Schilderen, keramiek en beeldhouwen is voor dit drietal al jaren een grote hobby. Om de resultaten van hun werk met nog meer kunstliefhebbers te delen, ontstond spontaan het idee voor deze veelzijdige expositie.

Els maakt schilderijen met acrylverf en gemengde technieken. Zij wil de natuur op haar mooist weergeven. Dat doet ze soms realistisch, dan weer abstract. De kleuren die ze daarvoor mengt zijn essentiëel om te komen tot een boeiend schilderij.

Marga exposeert met keramiek. Abstracte werken zijn voor haar een uitdaging voor zowel vorm als kleur. Fantasie, structuren en emotie zijn haar inspiratiebronnen bij het creatieve proces. Haar nadruk ligt nu vooral op het boetseren van vrouwfiguren.

Geert exposeert een serie stadsgezichten. Het thema is menselijke bebouwing bij een brug aan het water. Door toepassing van een unieke schildertechniek en fraaie kleuren ontstaan suggestieve schilderijen met een knipoog naar de realiteit. De laatste jaren heeft hij een fascinatie voor hout gekregen om sculpturen en beelden te maken. De expositie toont voornamelijk mensfiguren in hout verbeeld. Het werk is herkenbaar door strakke vormen en scherpe afgebogen lijnen.

U bent van harte welkom                                                                                  
De Hofstede, (wijk De Essenpas, Hoefslag 28 , 6681TL Bemmel)                                                      Tijd: 11.00 uur-17.00 uur.

Kunst in de wijk


2 april 2023

INLOOPSPREEKUUR 4 April

Komende dinsdagavond is er weer het gebruikelijke inloopspreekuur van het wijkplatform Bemmel Oost:
Dinsdag 4 april, vanaf 19:30 op de gebruikelijke locatie in gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel

We hebben deze keer een speciale gast, wethouder Nick Hubers zal deze avond voor het eerst ook aanwezig zijn.
De wethouder heeft o.a. de wijkplatforms in zijn portefeuille en bezoekt in dat kader de verschillende platforms in de gemeente.


Uiteraard zullen we aan de wethouder wat meer vertellen waar ons platform mee bezig is en biedt het ook u als bezoeker de gelegenheid kennis te maken met de wethouder en eventueel ook zelf vragen te stellen of onderwerpen naar voren te brengen.
Wel goed om te vermelden dat de wethouder niet alle onderwerpen zelf in zijn takenpakket heeft dus op sommige terreinen zal hij de vraag dan eerder doorgeleiden aar één van zijn collega's.

Vorige maand was John de Wit van de gemeente Lingewaard bij ons te gast. Hij was gevraagd naar aanleiding van het wel erg rigoureuze snoeien in februari van het groen in de wijk Oostervelden waarover bewoners klachten hadden ingediend. Een aantal van de bewoners waren nu ook naar het inloopspreekuur gekomen.
John de Wit heeft uitgelegd dat dit veel te vergaande snoeien ook door hem zelf was geconstateerd. De ingehuurde medewerkers van Scalabor bleken zich niet aan de instructies te hebben gehouden en hadden inderdaad veel meer gekapt en gesnoeid dan was opgedragen. Hij gaat daarover in overleg met Scalabor en de bedoeling is dat een aantal medewerkers daarvoor een extra snoeicursus gaan volgen zodat dit zich niet blijft herhalen. Het probleem speelde namelijk in de hele gemeente waar door Scalabor gesnoeid was.

Onderwerpen die komende dinsdag in ieder geval besproken gaan worden:

- Omgevingsvisie Lingewaard
Vorige maand had ik daar al wat meer over verteld. Deze omgevingsvisie is bedoeld als een visie op de ontwikkeling van Lingewaard vanaf 2019 tot 2035. Als platform zijn we behoorlijk kritisch op dit stuk. Naar ons idee beschrijft het stuk nauwelijks enige visie op de ontwikkelingen en vraagstukken die de komende 10 tot 15 jaar voor ons liggen. Daarmee is het nauwelijks concreet, slecht leesbaar en zou de visie wel "kaderstellend" moeten zijn voor plannen van burgers en bedrijven in de komende jaren. Erg apart: waar "stikstof" en alles wat daar mee te maken heeft al een aantal jaren allesbepalend is in de politiek, maar ook voor elk plan voor bv bouwen, wegenaanleg of de wijze waarop we met de landbouw en natuur omgaan, komt het woord in de visie maar één keer voor! En in dat geval gaat het over iets heel kleins, de begroeiing in de bermen van wegen ...

Als bijlage treft u de zienswijze die de gezamenlijk wijk- en dorpsorganisaties van Lingewaard bij de gemeente hebben ingediend.
- Zienswijze gezamenlijke platforms
- Begeleidende tekst bij zienswijze

De Omgevingsvisie zelf is nog steeds op de site van de gemeente te vinden.

Wij hopen dat de gemeenteraad onze zienswijze en voorstellen in mei bij de behandeling meeneemt in de overwegingen.

- Voetveer Bemmel-Ooijpolder
We hebben heel slecht nieuws ontvangen over de kansen om dit pontje te verwezenlijken.

- Stand van zaken betreffende rotonde Laco
- Stand van zaken plannen Haalderen 150 tijdelijke woningen
- Stand van zaken betreffende plannen rondweg Haalderen etc
- Stand van zaken hondenlosloopgebied Leidijk (grote wadi)
- Stand van zaken plannen nieuwbouw OBC en sporthal

2 april 2023

Kinderplezier of gewoon vernielzucht?

Een aantal weken geleden kwam ik in het Hofstedepark waar het voorjaar zich altijd als eerste aandient in de vorm van de bloeiende krokussen die we daar langs het hoofdpad hebben gepland.

Maar op een dag lagen er dus vele tientallen afgeplukte bloeiende krokussen midden op het pad. Ze waren geplukt en daarna op het pad gegooid.
Een paar dagen geleden kwam ik bij het bruggetje naar het trapveld in de grote wadi ongeveer hetzelfde tegen. Alle bloeiende narcissen op de zuidkant van het pad over de dam waren geplukt en een paar meter verderop in het water onder het bruggetje gegooid.
Ongetwijfeld het werk van één of enkele kinderen en ja ik ben ook klein geweest en heb zelf ook kinderen, maar hier was ik toch weer verbaasd en teleurgesteld over. Vooral de zinloosheid van zo'n actie. Pluk je als kind wat bloemen voor thuis en voor je moeder, dan begrijp ik het nog.
Maar de moeite nemen om ze allemaal te plukken en vervolgens te vertrappen en in het water te gooien, daar schiet mijn verbeelding tekort.
Mocht u zoiets zien gebeuren of nog gekker, zou het zo maar één van uw kinderen kunnen zijn, spreek ze dan toch eens aan en probeer duidelijk te maken dat die bloemen er zijn voor het plezier van iedereen.....
Etko Cretier

vertrapte krokussen

5 maart 2023

INLOOPSPREEKUUR 7 maart
Komende dinsdag 7 maart bent u vanaf 19:30 weer van harte welkom bij het inloopspreekuur van het wijkplatform Bemmel Oost.
Uiteraard weer op onze vertrouwde locatie in het gebouw Hofstede, Hoefslag 28 in de Essenpas.

U kunt op het spreekuur langskomen met uw vragen opmerkingen, voorstellen en ideeën betreffende openbare ruimte in en rond de wijken de Essenpas en Oostervelden.
Dus zaken betreffende verkeer, bestrating, verlichting speelplekken, hondenuitlaat stroken maar ook groen en groenonderhoud, veiligheid en ruimtelijke ordening zijn allemaal onderwerpen die u met ons of via ons met de gemeente aan de orde kunt stellen.

Deze keer is ook John de Wit van de gemeente Lingewaard aanwezig. Dit naar aanleiding van vragen van een aantal inwoners van de wijk Oostervelden over het nogal rigoureuze snoeien deze winter in hun wijk.

Zoals gebruikelijk is bij het spreekuur ook Gerrit Kurvers aanwezig namens de gemeente Lingewaard, hij is de gebiedscoördinator voor onder andere Bemmel en omgeving.


4 februari 2023

INLOOPSPREEKUUR 7 februari
Komende dinsdag 7 februari bent u vanaf 19:30 weer van harte welkom bij het inloopspreekuur van het wijkplatform Bemmel Oost.
Uiteraard weer op onze vertrouwde locatie in het gebouw Hofstede, Hoefslag 28 in de Essenpas.

U kunt op het spreekuur langskomen met uw vragen opmerkingen, voorstellen en ideeën betreffende openbare ruimte in en rond de wijken de Essenpas en Oostervelden.
Dus zaken betreffende verkeer, bestrating, verlichting speelplekken, hondenuitlaat stroken maar ook groen en groenonderhoud, veiligheid en ruimtelijke ordening zijn allemaal onderwerpen die u met ons of via ons met de gemeente aan de orde kunt stellen.
Bij het spreekuur is ook Gerrit Kurvers aanwezig namens de gemeente Lingewaard, hij is de gebiedscoördinator voor onder andere Bemmel en omgeving.


Hondenlosloopgebied
Recent heeft De Gelderlander maar ook het Gemeentenieuws het een en ander geschreven over het beoogde hondenlosloopgebied in de grote wadi bij de Leidijk. Daar zullen we zeker even op terugkomen.

Gebiedsvisie Lingewaard
Een ander onderwerp betreft de Gebiedsvisie Lingewaard. Dit is een uitgebreide concept nota die de gemeente afgelopen week bekend heeft gemaakt en die is bedoeld is als een kader en schets van en voor de ontwikkelingen in onze gemeente tot ca. 2035.
Op zich interessant zo'n visie en ik kan me voorstellen dat u ook geïnteresseerd bent in wat en hoe de gemeente de ontwikkelingen de komende 12 jaar voor zich ziet.
Wij zijn benieuwd wat u, de bewoners van onze wijken, van deze visie vindt en wat uw mening hierover is. We zijn van plan om met een gezamenlijke reactie namens alle wijkplatforms te komen maar willen daarbij uiteraard graag meenemen wat onze inwoners daarover te melden hebben.
Ook hiervoor bent u van harte welkom bij het inloopspreekuur. Het staat overigens iedereen vrij om richting gemeente te reageren op deze visie. U kunt daarvoor een zienswijze indienen tot en met 8 maart 2023
Hier vindt u de Omgevingsvisie: https://samen.lingewaard.nl/omgevingsvisie+lingewaard/default.aspx .

Voor alle duidelijkheid: deze Gebiedsvisie Lingewaard heeft in beginsel niets te maken met de Gebiedsvisie Bemmel-Haalderen waarover we de afgelopen jaren vaker hebben geschreven. De Gebiedsvisie Bemmel Haalderen was een voorbereiding op woningbouwplannen rondom Bemmel/Haalderen waarvoor burgerparticipatie was opgestart. Dat traject van burgerparticipatie lijkt door de gemeente volledig te zijn bevroren of beëindigd, maar de deelnemers van dat participatietraject hebben daarover nu al bijna een jaar niets meer vernomen. In de plaats van dat traject hadden we vanuit de platforms Haalderen Leeft! en Bemmel Oost een veel omvangrijker tegenvoorstel gemaakt dat ook door de raad was omarmd. Maar ook over dit traject heerst nu alweer geruime tijd stilte.

Cafetaria Moos
Recenter hebben we namens de gezamenlijke platforms van Bemmel bezwaar gemaakt tegen het voorstel van het college om mee te werken aan het onttrekken aan de openbaarheid van een deel van het trottoir bij voormalig Cafetaria Moos in de Dorpsstraat. De eigenaar wilde een stuk van het trottoir voor zijn huis met een zwaar hekwerk afscheiden. Het betreffende stuk trottoir is weliswaar kadastraal zijn eigendom, maar al sinds mensenheugenis openbare gebied. De gemeenteraad was het uiteindelijk met ons eens en heeft het voorstel van het college verworpen.

Funderingsschade
Door de droge perioden die steeds vaker en langer voorkomen is er ook in onze wijken op meerdere plekken sprake van verzakkingen en funderingsschade. Reparatie van funderingsschade is zeer kostbaar, maar is in de meeste gevallen niet verzekerd of zelfs maar verzekerbaar. Ook verhalen op lokale overheid, waterschap of andere verantwoordelijke is erg lastig. Dhr. Rein Koning is een bewoner van onze wijk die zich de laatste jaren actief bezighoudt met funderingsschade. Hij heeft zich aangesloten bij het Platform Funderingsschade Lingewaard waarin zich inmiddels 35 betrokkenen uit de diverse kernen van Lingewaard hebben verenigd. Op 22 maart organiseren zij daarover een informatieavond over een nog op te starten onderzoek naar de funderingsrisico’s in het rivierengebied en de daarmee samenhangende herstelmogelijkheden. Met behulp van innovatieve meettechnieken én de verkregen data uit inspectiebezoeken bij gedupeerde inwoners zal kennis worden gegenereerd die landelijk kan worden ingezet bij de preventie van funderingsschade door droogte.
Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u een berichtje aan Rein Koning sturen zodat hij u meer informatie hierover kan doen toekomen. Mail uw bericht aan: platform.funderingsschade@gmail.com


26 december 2022

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023!
Namens het wijkplatform wens ik u een heel goed en gezond nieuwjaar.
En dat we ook in 2023 weer een aantal positieve zaken kunnen bereiken voor onze wijken, voor onze woonplaats en onze hele gemeente!


3 december 2022

Bankje Ringdijk
Enkele bewoners van de Ringdijk hebben de gemeente en het wijkplatform gevraagd of het mogelijk is om een bankje te plaatsen op het grote plein in het midden van de Ringdijk. Het grote binnenplein is een plek waar kinderen spelen, bewoners elkaar ontmoeten en waar ouders en grootouders een oogje kunnen houden op hun spelende kinderen. Een prima idee dus om daar een bankje te plaatsen waardoor zij daar ook wat comfortabeler kunnen zitten.

De initiatiefnemers is gevraagd het idee voor te leggen aan de andere omwonenden. Het wijkplatform beschikt over een budget dat gebruikt mag worden voor het bekostigen van dergelijke initiatieven. Uiteraard zal eerst worden afgewacht hoe de omgeving over het voorstel denkt. Daarna gaan we met de gemeente bekijken wat voor bankje hier geplaatst kan worden en of daar nog andere aanpassingen voor nodig zijn.

1 december 2022

Plannen voor rotonde Laco en
Van der Mondeweeg

Provincie Gelderland en gemeente Lingewaard hebben plannen gemaakt voor grootschalige aanpassing van de rotonde bij de Laco en het deel van de Van der Mondeweg tussen Laco en de Aldi.
Deze provinciale weg is inmiddels één van de drukste binnen de gemeente met ca. 12 tot 14 duizend voertuigen per dag. Dit aantal gaat nog verder toenemen door grote bouwprojecten in Haalderen, Gendt en Doornenburg. Ook het vrachtverkeer neemt jaar op jaar toe, waaronder veel zeer zwaar verkeer voor de steenfabriek in de polder en K3 Zandwinning.

Problemen ontstaan nu o.a. door een geplande nieuwbouwwijk in Haalderen tegenover de Aldi, opstoppingen in de ochtendspits voor de rotonde en de risico's voor de fietsers waaronder veel schoolkinderen bij de rotonde. Een paar jaar geleden leek hiervoor maar één realistische  oplossing mogelijk: de rotonde vervangen door een grote kruising met verkeerslichten, extra rijbanen en afslagstroken. Dat is ook de oplossingsrichting van de huidige plannen van provincie en gemeente. Uitvoering staat nu in de agenda voor 2025 maar gezien alle andere problemen in de bouw is een jaar of meer vertraging niet uit te sluiten.

Dit project vergt een forse gezamenlijke investering van gemeente en provincie, de kosten worden geschat op ca. 4,5 miljoen (2021).

Helaas zal de ombouw van de rotonde niets veranderen aan de nog verder toenemende drukte op dit traject, alleen de afwikkeling bij de huidige rotonde zou er wat door moeten verbeteren.
Een jaar geleden hebben we daarom al samen met Platform Haalderen Leeft! plannen gemaakt voor een totaal andere oplossing: het aanleggen van een rondweg om Haalderen die gedeeltelijk kan samengaan met de aanleg van een parallelweg langs de A15. Daarmee zou de doorgaande rouyte door Haalderen niet langer gebruikt worden voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de de steenfabriek.

Bovendien zit in dit plan ook het voorstel om een grote nieuwe woonwijk aan de noordoostkant van Haalderen te plannen. Die woonwijk wordt dan ontsloten via die rondweg en niet via bestaande wegen. In ons plan is daar  ruimte voor een forse wijk met tenminste 500 tot wel 1000 woningen. Gezien de grote druk op Lingewaard om plek te reserveren voor extra huizenbouw bleek dit plan bij veel partijen goed te vallen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief en ook is het idee opgenomen in het coalitieakkoord om verder te onderzoeken.

Wanneer de rondweg en de nieuwe wijk daadwerkelijk kans maken op gerealiseerd te worden wijzigt dat ook de randvoorwaarden voor allerlei andere plannen in de omgeving. Daarom zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeente en provincie omdat deze tot nu toe nog geen rekening hielden met deze ontwikkelingen in hun plannen voor de rotonde en de Van der Mondeweg.
Ons standpunt: neem ook de nieuwe plannen mee in de afweging en ga geen miljoenen uitgeven aan aanpassingen die mogelijk maar een paar jaar "nut" hebben. Immers de ombouw van de rotonde staat op de agenda voor 2025/2026 en mogelijk dat de rondweg rond 2030 gerealiseerd kan wordenn.
Besteedt het beschikbare geld dan liever aan die rondweg ipv aan een enorm stuk asfalt dat na aanleg van de rondweg totaal overbodig is.
Tegelijk pleiten we juist wel voor een aantal minder ingrijpende aanpassingen bij de rotonde zelf die de belangrijkste problemen op veel kortere termijn kunnen aanpakken en die het ook voor fietsers veiliger kunnen maken. Kern van ons voorstel: verschuif de hele (fietsers)- oversteekplaats ca. 30 meter richting Haalderen en voorzie hem van stoplichten. Dat maakt de situatie bij de rotonde zelf voor automobilisten vanuit Haalderen minder onoverzichtelijk en complex, waardoor de doorstroming zal verbeteren. De fietsers krijgen dan een goed herkenbare oversteekplaats met stoplichten waardoor ook die situatie verbetert.
We hebben dit voorstel inmiddels ook op het Provinciehuis mogen presenteren en de komende tijd gaat de provincie onderzoeken of dit een zinvolle en haalbare oplossing kan zijn. De eerste reacties waren in ieder geval erg positief.

Rotonde Laco korte termijn voorstel

Wordt vervolgd!


1 december 2022

Honden losloopgebied VERVOLG
Het lijkt er op dat de verwezenlijking van het hondenlosloopgebied in de grote wadi aan de Leidijk nu echt dichtbij is. Het voorstel is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de gemeente de komende maanden enkele kleine aanpassingen aanbrengen: er worden op 3 plekken afvalbakken voor hondenpoep geplaatst en er komen een paar bordjes die het gebied als losloopgebied bestemmen.
Soms kunnen kleine zaken ook groot nieuws zijn, want zowel De Gelderlander als Het Gemeente Nieuws brachten het besluitals voorpagina nieuws!


Gemeente_Nieuws_hondenlosloopgebied

Gelderlander Hondenloosloop


23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.


26 december 2022

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2023!
Namens het wijkplatform wens ik u een heel goed en gezond nieuwjaar.
En dat we ook in 2023 weer een aantal positieve zaken kunnen bereiken voor onze wijken, voor onze woonplaats en onze hele gemeente!


3 december 2022

Bankje Ringdijk
Enkele bewoners van de Ringdijk hebben de gemeente en het wijkplatform gevraagd of het mogelijk is om een bankje te plaatsen op het grote plein in het midden van de Ringdijk. Het grote binnenplein is een plek waar kinderen spelen, bewoners elkaar ontmoeten en waar ouders en grootouders een oogje kunnen houden op hun spelende kinderen. Een prima idee dus om daar een bankje te plaatsen waardoor zij daar ook wat comfortabeler kunnen zitten.

De initiatiefnemers is gevraagd het idee voor te leggen aan de andere omwonenden. Het wijkplatform beschikt over een budget dat gebruikt mag worden voor het bekostigen van dergelijke initiatieven. Uiteraard zal eerst worden afgewacht hoe de omgeving over het voorstel denkt. Daarna gaan we met de gemeente bekijken wat voor bankje hier geplaatst kan worden en of daar nog andere aanpassingen voor nodig zijn.

1 december 2022

Plannen voor rotonde Laco en
Van der Mondeweeg

Provincie Gelderland en gemeente Lingewaard hebben plannen gemaakt voor grootschalige aanpassing van de rotonde bij de Laco en het deel van de Van der Mondeweg tussen Laco en de Aldi.
Deze provinciale weg is inmiddels één van de drukste binnen de gemeente met ca. 12 tot 14 duizend voertuigen per dag. Dit aantal gaat nog verder toenemen door grote bouwprojecten in Haalderen, Gendt en Doornenburg. Ook het vrachtverkeer neemt jaar op jaar toe, waaronder veel zeer zwaar verkeer voor de steenfabriek in de polder en K3 Zandwinning.

Problemen ontstaan nu o.a. door een geplande nieuwbouwwijk in Haalderen tegenover de Aldi, opstoppingen in de ochtendspits voor de rotonde en de risico's voor de fietsers waaronder veel schoolkinderen bij de rotonde. Een paar jaar geleden leek hiervoor maar één realistische  oplossing mogelijk: de rotonde vervangen door een grote kruising met verkeerslichten, extra rijbanen en afslagstroken. Dat is ook de oplossingsrichting van de huidige plannen van provincie en gemeente. Uitvoering staat nu in de agenda voor 2025 maar gezien alle andere problemen in de bouw is een jaar of meer vertraging niet uit te sluiten.

Dit project vergt een forse gezamenlijke investering van gemeente en provincie, de kosten worden geschat op ca. 4,5 miljoen (2021).

Helaas zal de ombouw van de rotonde niets veranderen aan de nog verder toenemende drukte op dit traject, alleen de afwikkeling bij de huidige rotonde zou er wat door moeten verbeteren.
Een jaar geleden hebben we daarom al samen met Platform Haalderen Leeft! plannen gemaakt voor een totaal andere oplossing: het aanleggen van een rondweg om Haalderen die gedeeltelijk kan samengaan met de aanleg van een parallelweg langs de A15. Daarmee zou de doorgaande rouyte door Haalderen niet langer gebruikt worden voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de de steenfabriek.

Bovendien zit in dit plan ook het voorstel om een grote nieuwe woonwijk aan de noordoostkant van Haalderen te plannen. Die woonwijk wordt dan ontsloten via die rondweg en niet via bestaande wegen. In ons plan is daar  ruimte voor een forse wijk met tenminste 500 tot wel 1000 woningen. Gezien de grote druk op Lingewaard om plek te reserveren voor extra huizenbouw bleek dit plan bij veel partijen goed te vallen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief en ook is het idee opgenomen in het coalitieakkoord om verder te onderzoeken.

Wanneer de rondweg en de nieuwe wijk daadwerkelijk kans maken op gerealiseerd te worden wijzigt dat ook de randvoorwaarden voor allerlei andere plannen in de omgeving. Daarom zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeente en provincie omdat deze tot nu toe nog geen rekening hielden met deze ontwikkelingen in hun plannen voor de rotonde en de Van der Mondeweg.
Ons standpunt: neem ook de nieuwe plannen mee in de afweging en ga geen miljoenen uitgeven aan aanpassingen die mogelijk maar een paar jaar "nut" hebben. Immers de ombouw van de rotonde staat op de agenda voor 2025/2026 en mogelijk dat de rondweg rond 2030 gerealiseerd kan wordenn.
Besteedt het beschikbare geld dan liever aan die rondweg ipv aan een enorm stuk asfalt dat na aanleg van de rondweg totaal overbodig is.
Tegelijk pleiten we juist wel voor een aantal minder ingrijpende aanpassingen bij de rotonde zelf die de belangrijkste problemen op veel kortere termijn kunnen aanpakken en die het ook voor fietsers veiliger kunnen maken. Kern van ons voorstel: verschuif de hele (fietsers)- oversteekplaats ca. 30 meter richting Haalderen en voorzie hem van stoplichten. Dat maakt de situatie bij de rotonde zelf voor automobilisten vanuit Haalderen minder onoverzichtelijk en complex, waardoor de doorstroming zal verbeteren. De fietsers krijgen dan een goed herkenbare oversteekplaats met stoplichten waardoor ook die situatie verbetert.
We hebben dit voorstel inmiddels ook op het Provinciehuis mogen presenteren en de komende tijd gaat de provincie onderzoeken of dit een zinvolle en haalbare oplossing kan zijn. De eerste reacties waren in ieder geval erg positief.

Rotonde Laco korte termijn voorstel

Wordt vervolgd!


1 december 2022

Honden losloopgebied VERVOLG
Het lijkt er op dat de verwezenlijking van het hondenlosloopgebied in de grote wadi aan de Leidijk nu echt dichtbij is. Het voorstel is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de gemeente de komende maanden enkele kleine aanpassingen aanbrengen: er worden op 3 plekken afvalbakken voor hondenpoep geplaatst en er komen een paar bordjes die het gebied als losloopgebied bestemmen.
Soms kunnen kleine zaken ook groot nieuws zijn, want zowel De Gelderlander als Het Gemeente Nieuws brachten het besluitals voorpagina nieuws!


Gemeente_Nieuws_hondenlosloopgebied

Gelderlander Hondenloosloop


23 juli 2022

Honden losloopgebied
Een onderwerp waar we bijna een jaar geleden erg druk mee waren was de aanvraag bij de gemeente om de grote wadi langs de Leidijk tot honden losloopgebied te laten bestemmen. Met een uitgebreide enquete hebben we de interesse en mening van gebruikers en omwonenden van dit gebied proberen te inventariseren. Uiteindelijk zijn er 75 enquetes ingevuld die voor het overgrote deel positief waren over dit voorstel. Daarnaast waren enkele  mensen neutraal voorzichtig en was er een kleine groep die het voorstel geen goed idee vond. De resultaten van de enquete hebben we in het najaar aan de gemeente gepresenteerd en de betreffende ambtenaar zou op basis van dit materiaal een voorstel voor het college van B&W opstellen. Helaas is dat lang blijven liggen en is de betreffende ambtenaar per 1 mei bij de gemeente vertrokken. Dit is een breed spelend probleem bij de gemeente, ervaren medewerkers vertrekken en hun openvallende plekken zijn erg moeilijk in te vullen. Dat resulteert in extra werk voor de resterende ambtenaren naast hun bestaande taken, die daardoor steeds verder achter raken met de afhandeling van zaken. Dat speelt ook hier: er is inmiddels een andere ambtenaar bij betrokken en we hebben hem begin juli op locatie bijgepraat. Hij gaat er mee aan de slag maar gaf aan dat dit nog zeker een aantal maanden kan gaan duren. Nu maar hopen dat hij intussen niet ook vertrekt ....

Hoe staat u tegenover een hondenlosloopgebied


23 juli 2022

Tweede ontsluiting Essenpas - vervolg (3)

Afgelopen week heeft u in Het Gemeente Nieuws op de voorpagina kunnen lezen dat het college de komende tijd vooral aandacht wil geven aan de fietser en minder aan het autoverkeer. Daarbij werd nadrukkelijk ingegaan op de situatie rond de Essenpas. Allereerst werd gemeld dat het college op basis van het rapport van bureau Goudappel Coffeng besloten heeft af te zien van het creëren van een tweede ontsluiting van de Essenpas voor autoverkeer. Het wijkplatform was gevraagd hierover mee te praten en wij hadden diverse argumenten aangedragen waarom dit naar ons idee geen goed plan was. Enkele maanden geleden bleek al dat het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau deze argumenten in hun rapport had overgenomen. Op basis van hun berekeningen was geen van de 5 onderzochte varianten effectief noch efficiënt om een bijdrage aan de verkeersproblematiek in en rond de wijk te leveren. Integendeel, het zou problemen in de wijk kunnen vergroten en door autoverkeer richting het centrum zou de overlast richting het centrum nog verder toenemen. Het college heeft nu op basis van dit rapport dan ook geconcludeerd dat het niet verstandig is om de ontsluiting voor autoverkeer te veranderen en ziet dus af van een 2e ontsluiting voor auto's.

Waar wij als platform wel op hadden gewezen was dat de route voor fietsers door de wijk bepaald niet optimaal is, met name voor "doorgaand verkeer", fietsers die van of naar het centrum willen en daarbij door de Essenpas moeten. Op dit moment is er geen logische rechtstreekse route vanaf de rotonde bij de Laco richting het centrum van Bemmel. Fietsers rijden vooral over de Meander, maar kiezen ook allerlei andere routes door de wijk. Ons voorstel is om een doorgaande route te creëren onder de hoogspanningsleiding met een veilige aansluiting op de Dijkstraat/Wardstraat. De gemeente heeft aangegeven dit idee verder met ons te willen onderzoeken.

In het zelfde persbericht in het Gemeente Nieuws wordt ook de rotonde bij de Laco genoemd als punt van aandacht. Op zich volledig terecht, al hebben we hierover samen met Haalderen Leeft! ook al plannen bij de gemeente ingebracht: met name de woningbouw en aanleg van een rondweg rond Haalderen kan hierin van groot belang zijn. Op die manier wordt het grootste deel van het drukke autoverkeer op deze rotonde via de rondweg geleid. Dit zijn echter plannen voor de wat langere termijn. Op kortere termijn gaat er in ieder geval gebouwd worden tegenover de Aldi in Haalderen en is het plan om daar ook een nieuwe kruising aan te leggen. Via die kruising zou dan al het fietsverkeer richting rotonde vanaf dat punt naar de westkant van de Van der Mondeweg wordt geleid. Dat moet dan aanzienlijk gaan schelen in het aantal overstekende fietsers bij de rotonde.
Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte.
>  OVERIG NIEUWSOp zoek naar nieuwsberichten uit 2022? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2020 - 2021? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2019? Klik hier. 

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2018? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016 - 2017? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG


Vergaderschema komende periode:
* tot nader orde zijn er geen inloopspreekurenWanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden


Sitemap