Kalender

Vergaderdata wijkplatform en inloopspreekuren

Het wijkplatform vergadert in beginsel eens per maand op de 1e dinsdag  van de maand. Plaats van samenkomst is de oude ruimte van Driestroom Dagbesteding, Hoefslag 28 (Gebouw Hofstede) in de Essenpas. Van 19:30 tot 20:30 is er een inloopspreekuur voor bewoners met vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op de wijken.
                      
    
terug


Groenbeheer / snoeien

De afspraken met betrekking tot het snoeien en maaien zijn zeer gedifferentieerd per wijk en zelfs per veld en perk. Details zijn opvraagbaar bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente en eventueel ook bij het wijkplatform.

In de Essenpas zijn veel beukhagen op particuliere grond verplicht in onderhoud bij de gemeente. Deze worden in beginsel twee keer per jaar gesnoeid. De eerste keer aan het begin van de zomer, de 2e keer aan het einde van de zomer/begin van de herfst.
Zie hier de geldende richtlijn voor het maaien en snoeien

Maaibeleid Bermen en Sloten - De vastgestelde notitie van de gemeente Lingewaard met het huidige beleid.

Kwaliteitscatalogus Groenonderhoud Lingewaard - een uitgewerkte beschrijving van de gewenste kwaliteit en het beeld dat bij de uitvoering van het groenonderhoud moet worden nagestreefd. De aannemers van het onderhoud worden hierop afgerekend.
terug

Overig

Afvalwijzer Gemeente Lingewaard:

Klik hier voor de gemeentelijke afvalwijzer

logo LingewaardSitemap