Platform

home-photoWijkplatform Bemmel Oost

Het wijkplatform Bemmel Oost is op 26 januari 2004 formeel opgericht. In het wijkplatform zitten een aantal bewoners van de wijken "OOSTERVELDEN" ten oosten van de Dijkstraat en de nieuwe wijk "DE ESSENPAS". In het wijkplatform zit ook een vertegenwoordiger van de politie en van de gemeente Lingewaard. De bewoners in het wijkplatform zijn vrijwilliger en hebben zichzelf hiervoor opgegeven.

Doel van een wijkplatform is om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk. Die leefbaarheid en veiligheid gaat ons allemaal aan, het moet fijn zijn om in onze wijk te leven en wonen. Het wijkplatform vertegenwoordigt u, de bewoners van deze wijken. Wij proberen coördinerend op te treden richting gemeente en politie, verbeteringsvoorstellen in te dienen en de voortgang hiervan te bewaken.  Doordat ook de wijkagent en een vaste vertegenwoordiger vanuit de gemeente in het platform zitting hebben, is er direct contact mogelijk met de betreffende instanties.

Het wijkplatform komt elke maand op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar voor een reguliere vergadering.
Het wijkplatform is één van de ca. twaalf wijkplatforms in de gemeente Lingewaard.
Meer informatie over de doelstellingen van de wijkplatforms, hun financiering etc vindt u hier.
Website Wijkplatform Bemmel Oost

Wij hopen met deze website de bewoners nog meer te betrekken bij de activiteiten van het platform. Via deze site kunt u altijd de nieuwste informatie vinden, maar ook een archief met oudere stukken en afgeronde plannen. We geven uitleg over het doel en de rol van de wijkplatforms, wat u van ons mag verwachten en wat niet en waar en wanneer u ons kunt opzoeken.

Mist u zaken, heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Mail info@wijkplatformbemmeloost.nl
Telefonisch  06 - 2258 3470

terug

Lid worden van het Platform?

Wilt u ook actief worden voor uw wijk?Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van het wijkplatform?  En zou u eventueel wel een bijdrage willen leveren?
Neem dan contact op met de voorzitter of kom naar een spreekuur op de vaste vergaderdag. U kunt dan een keer een vergadering bijwonen en zo kijken of dit wat voor u is.

Uiteraard kunt u ook aangeven dat u beschikbaar bent voor incidentele hulp, zodat u in drukke tijden of voor specifieke klussen kunt bijspringen. Denk aan zaken als communicatie, enquêtes, website etc.

U kunt bellen of mailen met:

 -  Etko Cretier, voorzitter

    mobiel  06-2258 3470
  info@wijkplatformbemmeloost.nlWie is Wie

   De leden van het wijkplatform
Gemeentelijk beleid Platforms

  Meer over de WIJKPLATFORMS in Lingewaard


Sitemap