Sitemap

Pagina's

Home / Index - Welkom en nieuws

Platform Bemmel Oost - Meer over ons wijkplatform

Nieuws - hoofdpagina voor oudere nieuwsberichten

Nieuws 2010 - een uitgebreider overzicht met nieuwsitems uit 2010

Nieuws 2011 - een uitgebreider overzicht met nieuwsitems uit 2011

Nieuws 2012 - een uitgebreider overzicht met nieuwsitems uit 2011

Kalender - alle data van inloopspreekuren, ophaaldagen, snoeien en maaien etc

Projecten en dossiers - een overzicht van de lopende projecten en plannen

Dossier  JOP - achtergrond van de komst van een Jongeren Ontmoetingspunt

Dossier Wadi-plan - plannen voor een ijsbaan en speelveld in de grote wadi

Dossier Hofstede plan  - De plannen voor de inrichting rondom de Hofstede

Dossier Verkeerszaken -  een pagina met lopende verkeerszaken

Archief -    oudere nieuwsbrieven / afgeronde plannen

Fotopagina - Diverse fotomappen

Wie is wie - de mensen in het wijkplatform

Liever een goede buur ....  / tips en aanbevelingen

Platforms en de gemeente Lingewaard - relatie met gemeente, financiering etc

Contact  - hoe kunt u contact opnemen

Links  - Allerlei websites met interessante en nuttige informatie

AED / Defribrillator - Waar hangen AED's in de omgeving


Bijlagen / PDF-bestanden

Definitief de Wipkip voorbij
- brochure van de gezamenlijke wijkplatforms Lingewaard

Maaibeleid Bermen en Sloten - De vastgestelde notitie van de gemeente Lingewaard met het huidiige beleid.

Kwaliteitscatalogus Groenonderhoud LIngewaard - een uitgewerkte beschrijving van de gewenste kwaliteit en het beeld dat bij de uitvoering van het groenonderhoud moet worden nagestreefd. De aannemers van het onderhoud worden hierop afgerekend.
terug

Divers

Essenpas bordje

Oostervelden bordje